BELGIUM TRUCKS & TRAILERS – 27/01/2015

Beschrijving van de reclame

De reclame toont het bovenlichaam en het gezicht van twee naakte vrouwen die allebei een speelgoedtruck met daarop het woord “wanted” ter hoogte van hun boezem vasthouden, zodat deze half bedekt is.

Motivering van de klacht(en)

De klager ziet niet hoe de naaktheid van de twee vrouwen relevant is voor de verkoop van vrachtwagens.

Standpunt van de adverteerder

De Jury heeft dit dossier onderzocht op basis van de artikels 4 en 6 van haar reglement (zie www.jep.be, rubriek “reglement”) die voorzien dat in geval van onontvankelijkheid, manifeste inbreuken of manifest gebrek aan inbreuken, de adverteerder niet wordt uitgenodigd zijn standpunt over te maken.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de reclame in kwestie op de website een afbeelding toont van het bovenlichaam en gezicht van twee naakte vrouwen die allebei een speelgoedtruck met daarop het woord “wanted” ter hoogte van hun boezem vasthouden, zodat deze half bedekt is.

De Jury is van oordeel dat het gebruik van de afbeelding van deze vrouwen geen enkel verband vertoont met de betrokken dienst – de aan- en verkoop van trucks & trailers – en dat de reclame op deze manier de vrouw tot een object herleidt.

Rekening houdend met de manier waarop de vrouw afgebeeld wordt, is de Jury eveneens van oordeel dat de reclame denigrerend is voor de vrouw en haar menselijke waardigheid aantast.

Op basis van artikel 4, alinea 1 en artikel 12 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel en punten 2, 3 en 4 van de JEP-regels inzake de afbeelding van de mens, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om deze reclame niet meer te verspreiden en deze afbeelding evenmin nog te gebruiken in zijn reclame.

De adverteerder deelde mee dat hij niet akkoord gaat met de beslissing van de Jury, maar dat hij niet in beroep wenst te gaan.

Gevolg

Er werd derhalve een schorsingsaanbeveling gestuurd aan de media.

Adverteerder: BELGIUM TRUCKS & TRAILERS
Product/Dienst: Trucks & trailers
Media: Magazine
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  27/01/2015