BELGIUM TRUCKS & TRAILERS – 10/11/2014

Beschrijving van de reclame

De reclame op de website bevat bovenaan de volgende tekst:
“Trucks & trailers te koop – laat het ons weten
Belgium Trucks & Trailers”.
Daaronder een afbeelding van het bovenlichaam en gezicht van twee naakte vrouwen die allebei een speelgoedtruck met daarop het woord “wanted” ter hoogte van hun boezem vasthouden, zodat deze half bedekt is.

Motivering van de klacht(en)

De klager haalt aan dat er geen logische of natuurlijke link is tussen de afbeelding van bijna naakte vrouwen en de aan- of verkoop van trucks en trailers. De afbeelding van vrouwen, laat staan naakte vrouwen heeft helemaal geen feitelijke relevantie voor de diensten die de onderneming aanbiedt. De (quasi) naakte vrouwenlichamen worden louter gebruikt om de aandacht van het publiek te trekken. Zij worden bovendien geseksualiseerd door de manier waarop zij afgebeeld worden. De trucks worden net groot genoeg afgebeeld om de vrouwenborsten slechts gedeeltelijk te bedekken. De vrouwenlichamen worden gereduceerd tot objecten en dit draagt bij aan objectivering van vrouwenlichamen in het algemeen, zij worden gereduceerd tot objecten die geconsumeerd kunnen worden. Zelfs indien dit door de adverteerder als knipoog of grappige noot bedoeld is, gaat dit volgens de klager ten koste van vrouwen en gendergelijkheid.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder wilde met zijn reclame vooral een ‘eyecatcher’ hebben voor zijn cliënteel, zonder ‘vrouwonvriendelijk’ te willen overkomen. Ongewild zijn er altijd mensen die dit blijkbaar wansmakelijk vinden of maatschappelijk immoreel, maar dat is/was zeker zijn bedoeling niet.

Trouwens, zo ‘immoreel’ is dit volgens de adverteerder niet, als je weet dat drie vierde van de vrachtwagenchauffeurs in hun cabine wel één of andere ‘blote-borstenkalender’ hangen hebben. Ieders visie daarop is heel persoonlijk natuurlijk. De één vindt het kunst, de andere vrouwonterend.

De adverteerder is een jonge, kleine handelaar in een bikkelharde branche, waarin hij moet opboksen tegen veel grote spelers/concurrenten. Daarom heeft hij voor dit type reclame gekozen.

Bovendien is de adverteerder geen trendsetter meer. Vele bedrijven zijn hem al voorgegaan met dergelijke reclames. Dagelijks, zowel op TV, als online, als in magazines, staat het vol met mooie blote lijven (zowel vrouwen als mannen) om de aandacht te trekken van de consument. En meestal is er ook geen link tussen het product en de reclame. De link is er in de ogen van de adverteerder bij hem wel: de twee meisjes houden elk een trekker/oplegger vast, waarop staat ‘gezocht/wanted’.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de reclame in kwestie op de website een afbeelding toont van het bovenlichaam en gezicht van twee naakte vrouwen die allebei een speelgoedtruck met daarop het woord “wanted” ter hoogte van hun boezem vasthouden, zodat deze half bedekt is.

De Jury is van oordeel dat het gebruik van de afbeelding van deze vrouwen geen enkel verband vertoont met de betrokken dienst – de aan- en verkoop van trucks & trailers – en dat de reclame op deze manier de vrouw tot een object herleidt.

Rekening houdend met de manier waarop de vrouw afgebeeld wordt, is de Jury eveneens van oordeel dat de reclame denigrerend is voor de vrouw en haar menselijke waardigheid aantast.

Op basis van artikel 4, alinea 1 en artikel 12 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel en punten 2, 3 en 4 van de JEP-regels inzake de afbeelding van de mens, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om deze reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder deelde mee dat de foto van zijn website verwijderd is.

Adverteerder: BELGIUM TRUCKS & TRAILERS
Product/Dienst: Trucks & trailers
Media: Internet
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  10/11/2014