BELGILUX ASSOCIATON OF BRANDED PRODUCTS MANUFACTURERS – 30/04/2002

Beschrijving van de reclame

Een TV-spot ten voordele van merkproducten brengt 2 jongetjes in beeld die naast mekaar zitten op een schoolbank. De ene is blond en gezond, de andere is bruinharig en schraal. Hun respectievelijke houding en de teksten in handschrift van een kind die boven hen verschijnen insinueren dat het blonde jongetje creatief, aandachtig en actief is, terwijl het bruinharig jongetje passief is en afkijkt. Wanneer het blonde jongetje weggaat, is de andere verloren, waarna de volgende tekst verschijnt : “Een wereld zonder merken is een wereld zonder houvast”. Vervolgens worden verschillende merknamen alsook het logo van de adverteerder in beeld gebracht en een stem
zegt : “Uw favoriete merken. Ze vernieuwen voor u, ze innoveren voor u. Aan u om ervan te genieten”.

Motivering van de klacht(en)

Er wordt een metafoor gebruikt om te doen gelden dat kinderen die geen merkproducten krijgen minderwaardig zijn. Kinderen zijn zeer gevoelig voor zulke boodschappen en zouden hiervoor niet mogen gebruikt worden.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat de klager recht heeft om zijn mening te uiten in functie van zijn persoonlijke interpretatie, maar dat hij het idee, dat de gebruikte metafoor (diegene die afkijkt is verloren wanneer de inspiratiebron verdwijnt) aantoont dat kinderen die geen merkproducten consumeren minderwaardig zijn ten aanzien van anderen, niet deelt. Hij heeft benadrukt dat de gebruikte parabool niet de consumptie door kinderen beoogt en enkel verwijst naar een situatie die we allemaal beleefd hebben : op school zijn er die inventief zijn en er zijn er die zich inspireren, zoals in het dagelijks leven en in de handelswereld. Hij heeft tevens benadrukt dat deze spot die sinds 2 jaar ruim verspreid wordt, ervoor en erna getest werd en positief werd bevonden.

Jurybeslissing

Aangezien deze spot zich niet richt tot kinderen en bij gebrek aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire regels heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: BELGILUX ASSOCIATON OF BRANDED PRODUCTS MANUFACTURERS
Product/Dienst: Promotie van merkproducten
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  30/04/2002