BELGACOM – 30/08/2006

Beschrijving van de reclame

Tekst en voice off in een TV spot:
Zeg nu ja tegen Ditigale TV en probeer Belgacom TV 3 maanden gratis en zonder enige verplichting. Wacht niet, contacteer ons.
Vervolgens verschijnen de contactgegevens van Belgacom.

Motivering van de klacht(en)

Belgacom voert campagne voor gratis 3 maanden digitale TV op proef. Men krijgt gedurende 3 maanden een gratis abonnement op Belgacom TV, gratis installatiekit en een gratis gebruik van de decoder. Echter blijkt nu dat men ook een speciale modem nodig heeft, die men niet gratis in bruikleen krijgt. Is dit niet eerder een verdoken verkooptruc om modems te verkopen?

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat in tegenstelling tot wat de klaagster beweert, de modem adsl gratis aangeboden wordt in het kader van deze promotie « 3 maanden gratis” Belgacom TV. Hij heeft bevestigd dat men de modem aldus niet dient aan te kopen en dat dit meegedeeld wordt op de website waarvan hij de link meegedeeld heeft.

Jurybeslissing

De Jury heeft er nota van genomen dat de modem adsl tevens gratis aangeboden wordt in het kader van deze promotie “3 maanden gratis Belgacom TV”. Gelet hierop heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren en heeft derhalve dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BELGACOM
Product/Dienst: Digitale Tv
Media: TV
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  30/08/2006