BELGACOM – 30/04/2008

Beschrijving van de reclame

De TV Spot geeft verschillende telefoongesprekken weer.
Een man in een ziekenhuis: “Ik ben papa, ’t is ‘ne jongen ! met tien vingertjes, tien teentjes en hij heeft ‘ne…”
Een kleine jongen in de dierentuin vóór een apenkooi: “staart, ja en die grote is precies …”
Een man, die in een bootje zit en aan het vissen is: “ons vader. Ga gij die maar halen, ‘k zijn aan ‘t vissen ….”
Een vrouw in een schuimbad : “in ‘t bad, met veel schuim en ….”
Een orkestleider die vóór zijn oefenende orkestspelers staat en zegt: “met het Filharmonisch Orkest van België. Nee, Mevrouw, er is geen enkele ….”
Een klein meisje spelend met poppen in een salon: “met poppen en ze hebben allemaal ….”
Een jonge man met ontbloot bovenlichaam op een terras: “een gigantisch balkon. ‘k Ben nog aan ’t wachten op de zon, maar ‘k heb mij al ingesmeerd met …”
Een vrouw vóór een “Fritkot”: “mayonaise en stoofvleessaus. OK, tot subit, hè!”

Er verschijnt een wit scherm met één voor één de personen die gesproken hebben, en de tekst “Nieuwe Together” in een gele cirkel.
Tekst : “Elke maand 600 belminuten gratis.” “Belgacom-klanten naar alle vaste en mobiele netwerken. Proximus-klanten naar alle vaste lijnen en Proximus.”
Voice off: “In het weekend hebben we elkaar zoveel te vertellen. Met Together bellen Belgacom- en Proximus-klanten in het weekend gratis naar elkaar.”

De logos “Belgacom” en “Proximus” en de volgende tekst verschijnen in beeld: “In het weekend hebben we elkaar zoveel te vertellen. Met Together bellen Belgacom- en Proximus-klanten gratis met elkaar.”

Het logo “Belgacom & Proximus” en tekst: “Info en voorwaarden. 0800 22999.”

De kleine letters onderaan het scherm zijn onleesbaar.

Logo van de adverteerder en voice off: “Belgacom neemt je mee.”

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame stelt dat Proximus en Belgacom klanten voortaan gratis naar elkaar kunnen bellen in het weekend. Na nazicht op de website, gaat het om een abonnement waaraan een actie is verbonden waarbij minuten gratis worden gegeven. Deze minuten zijn bovendien niet onbeperkt. De voorstelling van de reclame is bedrieglijk, want er wordt geïnsinueerd dat er effectief onbeperkt gebeld kan worden in het weekend tussen Belgacom en Proximus klanten en dit zonder bijkomende voorwaarden.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder is van mening dat deze reclame niet bedrieglijk is. De naam van het tariefplan wordt duidelijk aangekondigd (mondeling) en vermeld (schriftelijk). De gemiddelde consument zal geenszins denken dat de mogelijkheid om gratis 600 minuten per maand tijdens het weekend te bellen een voordeel is dat alle Belgacom klanten genieten zonder dat het voor hen nodig zou zijn een abonnement te nemen (“Together”), zelfs als het gratis is.

In tegenstelling tot wat de klager voorhoudt, is de toekenning van dit voordeel (gratis 600 minuten per maand tijdens het weekend) geen (tijdelijke) “actie”, maar een permanent voordeel dat aangeboden wordt in het kader van het tariefplan “Together”.

Volgens de adverteerder insinueert hij niet dat het aantal gratis minuten onbeperkt zou zijn want de beperking van 600 minuten wordt duidelijk in de spot vermeld.

Jurybeslissing

De Jury heeft vooreerst vastgesteld dat de volgende vermeldingen duidelijk weergegeven zijn in de betreffende spot :

- « Nouveau Together » / « nieuwe Together »,
- « Chaque mois, 600 minutes d’appels gratuites » / « Elke maand 600 belminuten gratis »,
- « Pour les clients Belgacom vers toutes les lignes fixes et mobiles. Pour les clients Proximus vers toutes les lignes fixes et Proximus » / « Belgacom-klanten naar alle vaste en mobiele netwerken. Proximus-klanten naar alle vaste lijnen en Proximus ».

Zij is derhalve van mening dat uit deze spot duidelijk blijkt dat de gratis belminuten beperkt zijn tot 600 minuten per maand.

Anderzijds is de Jury van mening dat de voornoemde vermeldingen, evenals de ‘voice off’ duidelijk de boodschap weergeven dat het betreffende voordeel verleend wordt aan klanten van Belgacom en Proximus in het kader van het tariefplan “Together”.

Wat echter de tekst in kleine letters onderaan het scherm op het einde van de spot betreft (na « infos et conditions » / « Info en voorwaarden »), heeft de Jury vastgesteld dat deze onvoldoende leesbaar is. Op deze manier kan de consument niet integraal kennis nemen van de weergegeven voorwaarden. Deze dienen duidelijk leesbaar te zijn in normale leesomstandigheden, en dienen derhalve vermeld te worden in een voldoende lettergrootte en de duurtijd van de verschijning moet aan de consument toelaten om het geheel van de weergegeven informatie te lezen zonder dat deze laatste moet wachten op heruitzending van de reclameboodschap om er volledig kennis van te kunnen nemen. Op basis van artikel 94/6 § 1, zoals ingevoegd in de wet van 5 juni 2007 tot wijziging van de WHPC, alsook art. 3 en 5 van de IKK Code heeft de Jury aan de adverteerder verzocht om de spot op dit punt aan te passen.

De adverteerder bevestigde dat hij de beslissing van de Jury zal naleven. De spot wordt momenteel niet meer uitgezonden, maar in geval van een nieuwe campagne met dezelfde spot zal deze spot eerst aangepast worden overeenkomstig de beslissing van de Jury.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BELGACOM
Product/Dienst: Together
Media: TV
Onderzoekscriteria: Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  30/04/2008