BELGACOM – 30/01/2007

Beschrijving van de reclame

Een advertentie met als titel : “Dès janvier, retrouvez votre match du dimanche sur Belgacom TV. Et c'est gratuit !”, toont voetballers op een voetbalplein. Tekst onderaan : “Exclusivement sur 11, la chaîne foot de Belgacom TV. Dès 2007, retrouvez votre rendez-vous foot hebdomadaire et regardez chaque dimanche soir un match de la Jupiler League sur 11, la chaîne foot de Belgacom TV. A partir du 19 janvier, ces rencontres seront proposées gratuitement avec l'abonnement Classic+. Pour seulement 9,95€/mois, profitez de plus de 60 chaînes : toutes vos chaînes habituelles et de nombreuses chaînes thématiques (sport, kids, économie, documentaires, etc.). Plus besoin du câble ! Pour plus d'infos : 080033331 – points de vente Belgacom – www.belgacom.be/tv. Offre réservée aux clients Belgacom ADSL Light, Go, Plus et VDSL Boost. Pour connaître les conditions de l'offre et notamment pour savoir si Belgacom TV est disponible dans votre région ou pour savoir si vous pouvez raccorder un second poste de télévision, contactez-nous ».

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is bedrieglijk : zij kondigt begin januari de uitzending aan met de vermelding “et c'est gratuit”, terwijl vanaf 19.01 de uitzendingen van de voetbalzender van Belgacom TV gratis zullen aangeboden worden als men een jaarlijks abonnement van 119,40 euro's onderschrijft. Zij sticht opzettelijk verwarring bij de consumenten.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat deze reclame in geen geval bedrieglijk is. Hij legde uit dat deze reclame een dubbele doelstelling heeft:
- enerzijds de abonnees Belgacom TV (abonnees Classic+) informeren dat zij vanaf 19 januari 2007 gratis de Jupiler League voetbalmatch op zondagavond kunnen bekijken, zonder een bijkomend abonnement voetbal te moeten onderschrijven.
- anderzijds de abonnees via de kabel (niet abonnees van Belgacom TV) die de gewoonte hebben om de zondagmatch op RTBF of VRT te bekijken, erover te informeren dat vanaf dezelfde datum zij gratis de zondagmatch kunnen blijven bekijken, maar enkel via Belgacom TV.
De adverteerder legde uit dat de bewoordingen in de slogan “et c'est gratuit” enkel inhouden dat de zondagmatch geïncorporeerd (gratis) werd in het basispakket van Belgacom TV (classic+) en de cliënt dus niets bijkomend hoeft te betalen (geen specifiek abonnement, geen supplement). Hij liet gelden dat deze bewoordingen niet misleidend zijn daar iedereen weet dat Belgacom TV (Classic+) niet gratis is, maar men hiervoor een maandelijks tarief betaalt (9,95 €). De adverteerder liet tevens gelden dat de bewoordingen “et c'est gratuit” niet in een kleiner lettertype staan dan de initiële zin. Tenslotte benadrukte hij dat de tekst onderaan in de reclame (in een kleiner, maar leesbaar lettertype) expliciet is en uitdrukkelijk het volgende bepaalt : qu'A partir du 19 janvier, ces rencontres seront proposées gratuitement avec l'abonnement Classic+. Pour seulement 9,95€/mois,…

Jurybeslissing

De Jury heeft vooreerst vastgesteld dat onder de tekst « Dès janvier, retrouvez votre match du dimanche sur Belgacom TV. C'est gratuit ! », de volgende uitleg wordt vermeld in voldoende leesbare karakters : « …. A partir du 19 janvier, ces rencontres seront proposées gratuitement avec l'abonnement Classic +. Pour seulement 9,95 euros/mois, profitez de plus de 60 chaînes … ».
Gelet hierop is de Jury van oordeel dat voldoende duidelijk uit de reclame blijkt dat de zondagsmatch gratis aangeboden wordt bij het abonnement Classic + waarvoor men maandelijks 9,95 euro betaalt.
De Jury is van mening dat deze reclame niet misleidend is en dus niet van aard is om de gemiddelde te consument te misleiden.
Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft zij derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: BELGACOM
Product/Dienst: Belgacom Tv
Media: Magazine
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  30/01/2007