BELGACOM – 29/06/2005

Beschrijving van de reclame

Een advertentie toont een bruid die op de trappen aan de inkom van een woning ligt met een teleurgestelde blik, terwijl de bruidegom zich naar binnen haast. Tekst: “Laissez tout tomber dès 17h pour appeler gratuitement”. Onderaan bevindt zich een tekst met uitleg over Belgacom Happy Time.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is afschuwelijk en getuigt van geweld en een machohouding.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat hij niet begrijpt hoe deze reclame heeft kunnen choqueren. Behalve deze klacht, heeft deze reclame geen enkele negatieve reactie uitgelokt. Hij benadrukte dat het louter om humor gaat.

Jurybeslissing

Gelet op het duidelijk absurd en karikaturaal karakter, was de Jury van oordeel dat binnen deze context deze advertentie niet het risico inhoudt om verkeerd begrepen te worden door het publiek en niet zal gepercipieerd worden als een aanzetting of banalisering van geweld. Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft zij derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: BELGACOM
Product/Dienst: Telefonie
Media: Dagblad
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  29/06/2005