BELGACOM – 29/03/2011

Beschrijving van de reclame

De 2 TV spots brengen een discussie tussen dochter/vader en zoon/moeder in beeld brengen over het in huis halen van digitale tv. De ouders stellen zich weigerachtig op en alluderen op het feit dat digitale tv geld kost. Vervolgens kondigt een volwassen stem het volgende aan: “Eindelijk iets waar geen discussie over is. U hebt al een pack met gratis digitale TV voor nog geen 52 euro”.
Op het scherm verschijnt de volgende tekst (tevens uitgebeeld met logo’s): Bellen + Surfen + Gratis Digitale TV = 51,92 euro, met in rode kader: Nu gratis installatie en activering.

Motivering van de klacht(en)

Er wordt beweerd dat digitale TV gratis is, maar men moet er wel 52 euro per maand voor betalen. Voor kinderen is dit een absoluut misleidende reclame, zij zien een leeftijdsgenoot die er prat op gaat dat zijn ouders er niets van kennen en dat hij het wel beter weet.

Standpunt van de adverteerder

Reeds verschillende jaren lopen er gelijkaardige campagnes m.b.t. Belgacom-diensten, waarin kinderen een centrale rol spelen. Het gaat om campagnes met een duidelijk humoristische inslag.

De spots in kwestie bestaan uit twee delen: een eerste deel waarin een realistisch gesprek wordt getoond tussen een zoon/moeder en een dochter/vader en een tweede deel waarin een volwassen voice over reclame maakt voor de packs met gratis digitale TV.

In tegenstelling tot wat wordt beweerd in de klacht zijn het niet de kinderen die beweren dat digitale TV gratis. De kinderen vragen digitale TV en de ouders reageren sceptisch (de vader vraagt of er geld op zijn rug groeit en de moeder antwoordt “en ik word miss België”). De gesprekjes zijn duidelijk humoristisch.

Enkel in het tweede deel van de spot wordt verwezen naar het feit dat digitale TV gratis is in pack. De volwassen voice-over vermeldt dat er al een pack is met gratis digital TV voor nog geen € 52. Het begeleidende beeld toont duidelijk het pack in kwestie: men dient te bellen en te surfen met Belgacom, opdat digitale TV gratis is. Ook de prijs van het pack (€ 51,92) wordt duidelijk vermeld. Misleiding is derhalve uitgesloten.

Indien klanten surfen en bellen met Belgacom is Belgacom TV (digitaal) effectief gratis. De klant betaalt steeds € 51,92 ongeacht of hij Belgacom TV heeft of niet.

De packs vormen inderdaad een gezamenlijk aanbod. Gezamenlijk aanbod is echter niet langer verboden op grond van de Wet op de Marktpraktijken.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de 2 TV spots eerst een discussie tussen dochter/vader en zoon/moeder in beeld brengen, gevolgd door een volwassen stem die het volgende aankondigt: “Eindelijk iets waar geen discussie over is. U hebt al een pack met gratis digitale TV voor nog geen 52 euro”.
Op het scherm verschijnt de volgende tekst (tevens uitgebeeld met logo’s): Bellen + Surfen + Gratis Digitale TV = 51,92 euro, met in rode kader: Nu gratis installatie en activerving.

De Jury heeft vastgesteld dat de prijs van het pack (51,92 euro) duidelijk vermeld wordt en dat het tevens duidelijk is dat in het aangeprezen pack (bellen +surfen + digitale tv) de digitale TV gratis wordt aangeboden.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame niet misleidend is op vlak van de prijs en voordelen van het aangeboden pack.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BELGACOM
Product/Dienst: Digitale Tv
Media: TV
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  29/03/2011