BELGACOM – 27/09/2004

Beschrijving van de reclame

In een radiospot hoort men een man die telefoneert terwijl men op de achtergrond het gehijg van een dier hoort : “Bonjour, je suis bien chez le vétérinaire Raymond?” Een andere stem antwoordt : “Absolument Monsieur”. Opnieuw mannenstem : “Ecoutez, il m'est arrivé un truc incroyable. J'étais en train de me promener. Tout d'un coup je vois un magnifique papillon. Alors vous voyez le genre de papillon qu'on a qu'une fois dans une collection. Il volait dans le champ et comme j'ai voulu le suivre, j'ai escaladé un fil barbelé et j'ai déchiré l'arrière de mon froc. Ah. Bref, je continuais à poursuivre le papillon et j'ai marché dans une énorme bouse de vache. Ah. Et au moment où je m'abaisse pour nettoyer ma chaussure, je sens quelque chose derrière moi. Un taureau. (men hoort het geloei van de stier). Voyez, ça me fait vachement mal. Et je n'arrive pas à m'en défaire. Est-ce que vous ne pourriez pas venir le plus vite possible parce que derrière le taureau il y a un cheval qui attend son tour (men hoort het gehinnik van een paard). Vervolgens zegt een vrouwenstem : « Prenez le temps de le dire. Avec Freestyle de Proximus le nouveau plan tarifaire pour appeler un maximum à un prix minimum sans dépasser son budget. Jusqu'à 100 minutes d'appels ou 150 sms en heure creuse. Pour seulement 15€ par mois. Plus d'info sur proximus.be ». Slogan : « Proximus nous rapproche tous ».

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame met zoöfiel karakter overschrijdt de grenzen van de vulgariteit. De getoonde situatie houdt geen enkel verband met het product en het gaat om het louter plezier om te choqueren of te amuseren. In de huidige actuele context waarin men pedofilie bestrijdt, mag dit soort van reclame geen aanzet zijn om de grenzen te verleggen. Deze reclame is minstens dubbelzinnig te noemen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat Freestyle een nieuw tarievenplan betreft bestemd voor jongeren gelet op het aanbod van aantrekkelijke prijzen en een budgetcontrole voor de gebruiker. Hij is vertrokken van het idee dat jongeren gedurende een lange periode willen bellen, ze zijn cool en relax en hij wou dit dan ook weergeven d.m.v absurde humor, zelfs surrealisme. Zijn bedoeling bestond erin adolescenten te tonen die zich in gekke en oncomfortabele situaties bevinden en iemand opbellen om op een rustige manier uit te leggen wat hen overkomt. De spot in kwestie is dermate surrealistisch dat niemand kan geloven dat dit zich echt afspeelt.

Jurybeslissing

De Jury was van oordeel dat de reacties aantonen dat de boodschap in kwestie, in het bijzonder t.a.v jongeren die de doelgroep uitmaken, kan gepercipieerd worden zijnde van slechte smaak en van aard om de menselijke waardigheid aan te tasten.

Ondanks de absurde humor waarvan de adverteerder melding maakt en gelet op de art. 2 en 4, al.1 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel, alsook de artikelen 11,1° van het decreet betreffende de radio-omroep in de Franse Gemeenschap en 81,1° van de gecoördineerde decreten betreffende de radio-omroepen en de televisie in de Vlaamse Gemeenschap, heeft de Jury de aanbeveling gedaan om deze spot niet meer uit te zenden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd dat deze spot slechts gedurende 1 week uitgezonden werd en niet meer zal gebruikt worden.

Adverteerder: BELGACOM
Product/Dienst: Proximus Freestyle
Media: Radio
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  27/09/2004