BELGACOM – 27/01/2010

Beschrijving van de reclame

De radiospot laat twee mannen horen:
- “Dit is Tom.”
- “Hé”
- “Tom heeft nog geen digitale tv, nochtans kan hij die gratis van Belgacom krijgen.”
- “Met mij aan het lachten ofwa?”
- “Het is gratis als je belt en surft met Belgacom. Zelfs de decoder is gratis.”
- “Ja dat zal wel, een paar maand gratis en dan betalen, zeker”
- “Dit voordeel blijft geldig zolang je belt en surft met Belgacom.”
- “Allez wauw.”
- “De packs met gratis digitale tv. Bel en surf met Belgacom en krijg gratis Belgacom TV inclusief decoder.
Geïnteresseerd? Ga snel naar uw Belgacom verkooppunt of surf naar Belgacom.be/pack.
Belgacom neemt je mee. Samen met Proximus.”

Motivering van de klacht(en)

De spot stelt voor om Belgacom TV gratis te ontvangen zolang men klant blijft voor de vaste lijn en adsl van Belgacom. De klager is naar een Belgacom Center geweest waar ze zeiden dat het correct was, dat men er recht op had, maar dat ze “activatie”kosten vragen van 50 euro om er van te kunnen genieten. Dit wordt niet vermeld in de reclame, ze zeggen wel degelijk dat alles gratis is. De klager vindt de reclame van Belgacom misleidend en oneerlijk.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft meegedeeld dat Belgacom in juni 2009 nieuwe packs, die ook televisie bevatten, gelanceerd heeft en die packs bieden als financieel voordeel dat de klant zijn televisieabonnement evenals zijn huur van de decoder niet zal moeten betalen.

De promotie voor deze nieuwe packs is nationaal en belangrijk in die zin dat Belgacom niet enkel radiospots maakt, maar ook Tv-spots, affiches en reclame in dagbladen. Het al dan niet vermelden van de activiatiekosten is afhankelijk van het reclamemedium. De adverteerder voegde daaraan toe dat het inderdaad zo is dat de desbetreffende radiospot de activatiekosten niet vermeldt. De wet op de handelspraktijken erkent echter dat radio en TV spots gelimiteerd zijn in tijd en plaats en dat dus niet alle informatie vermeld moet worden in dergelijk medium. De reclame in de dagbladen vermeldt wel de activatiekosten.

Tenslotte, in tegenstelling tot wat de klager beweert, vermeldt Belgacom nooit in de radiospot dat alles gratis is. De spot zegt inderdaad duidelijk dat het gaat over het abonnement op Belgacom TV evenals de huur van de decoder die gratis zijn. De adverteerder meent dat de radio spot in kwestie niet misleidend is.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de radiospot onder andere het volgende vermeldt:
- “Tom heeft nog geen digitale tv, nochtans kan hij die gratis van Belgacom krijgen.”
- “Het is gratis als je belt en surft met Belgacom. Zelfs de decoder is gratis.”
- “De packs met gratis digitale tv. Bel en surf met Belgacom en krijg gratis Belgacom TV inclusief decoder.”

De Jury heeft er nota van genomen dat indien men digitale televisie van Belgacom wenst, men dient te bellen en surfen met Belgacom en bovendien moet men 50 euro activatiekosten betalen.

De Jury is van oordeel dat de spot op algemene wijze bevestigt dat de digitale televisie van Belgacom gratis is, zonder te vermelden dat men activatiekosten dient te betalen, terwijl dit een essentiële informatie uitmaakt die, ongeacht de gebruikte media, dient te worden meegedeeld.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame in kwestie misleidend is in de zin van de art. 94/6, §1 4° en 94/7, §1 van de wet op de handelspraktijken en art. 3 en 5 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel daar ze de consument misleidt en hem ertoe brengt en of kan brengen om een besluit over een transactie te nemen die hij anders niet had genomen.

De Jury is tevens van oordeel dat de radiospot in kwestie misleidend is in de zin van art. 94/8, 19° van de wet op de handelspraktijken en dat ze derhalve de term gratis niet mag gebruiken, zoals ook bepaald in art. 7 van de ICC code.

Gelet op wat voorafgaat, heeft de Jury de adverteerder verzocht om de spot te wijzigen door de term « gratis » te verwijderen en door de activatiekosten te vermelden en om intussen deze spot niet meer te verspreiden.

De adverteerder heeft bevestigd dat de spot in kwestie niet meer zal verspreid worden en heeft een voorstel tot wijziging meegedeeld in geval van heruitzending.

De Jury heeft er nota van genomen dat de spot in kwestie niet meer verspreid wordt en dat ingeval van een nieuwe radiocampagne, de vermelding dat er voorwaarden verbonden aan deze aanbiedingen zal toegevoegd worden in overeenstemming met de jurisprudentie terzake.

Dienaangaande verwijst de Jury naar haar beslissing van 19 januari 2010 in dewelke de Jury niet enkel vroeg om de verschuldigde activatiekosten te vermelden, maar eveneens de term gratis te schrappen. Derhalve heeft de Jury een voorbehoud geformuleerd aangaande het voorstel tot wijziging van de adverteerder en heeft hem aangeraden om een vraag om voorafgaandelijk onderzoek in te dienen voor haar toekomstige reclame aangaande de packs.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BELGACOM
Product/Dienst: Belgacom Tv
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  27/01/2010