BELGACOM – 25/08/2004

Beschrijving van de reclame

De spot toont een kikker in een zonnig korenveld. Er wordt uitgelegd dat bij zeer warme temperaturen zij vermijdt om fysieke inspanningen te doen en zij bijgevolg al enkele uren niet meer bewogen heeft. Toch springt zij opeens op de weg en wordt verpletterd. Slogan : “Soms is het beter te blijven waar je bent bij Belgacom bijvoorbeeld”.
In een tweede spot waarin dezelfde slogan wordt vermeld, ziet men de ogen en de poten van de overreden kikker nog bewegen. Een voorbeeld van tarief wordt gegeven en men wordt uitgenodigd om een 0800-nummer te bellen om de verschillende tarieven te kennen.

Motivering van de klacht(en)

De reclame zet aan tot dierenmishandeling en tot gebrek aan respect voor het leven van de dieren des te meer daar de kikker een beschermd dier is waarvoor men pogingen doet om hen te helpen bij het oversteken van de wegen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft het humoristisch karakter van de boodschap benadrukt en de persoonlijke appreciatie van humor. Hij heeft ook het fictief aspect in de verf gezet ondermeer in het 2de deel van de spot Een positieve pretest heeft hem ertoe geleid op een positieve perceptie te kunnen rekenen zonder de inspanningen van diegene die kikkers proberen te verdedigen in gevaar te brengen.

Jurybeslissing

Bij gebrek aan elementen die niet conform zijn aan de toepasselijke wetten en codes of die tot een berispelijk gedrag zouden aanzetten, heeft de Jury gemeend geen opmerking te moeten formuleren
Niettegenstaande het fictief en humoristisch karakter van de boodschap, meer in het bijzonder in het 2de deel, heeft de Jury begrip voor het standpunt van de klagers geuit wat betreft respect voor dieren.

Adverteerder: BELGACOM
Product/Dienst: Tarieven
Media: TV
Onderzoekscriteria: Fatsoen en goede smaak
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  25/08/2004