BELGACOM – 24/09/2008

Beschrijving van de reclame

De website 11online.be vermeldt: Video’s van de week. Exclusief voor Belgacom ADSL. Daaronder bevinden zich 3 matchen van Standard-Anderlecht die echter niet open gaan.

Motivering van de klacht(en)

Op de website www.11online.be wordt vermeld dat de voetbalsamenvattingen van de Jupiler League van 2 en 5 minuten exclusief voor ADSL klanten te bekijken zijn. Deze zijn echter niet toegankelijk.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat het om een vergissing gaat. Deze mogelijkheid tot het bekijken van video’s werd niet meer geactualiseerd. De adverteerder verontschuldigde zich en bevestigde onmiddellijk het nodige te doen om alle vermeldingen inzake deze dienst op de site te verwijderen.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat reclame die aanwezig was op de website (11online.be) ivm de samenvattingen van bepaalde voetbalmatchen met de uitdrukkelijke vermelding “exlcusief voor Belgacom ADSL” inderdaad van aard was om de consument te misleiden (art. 94/6 WHPC).

De Jury heeft dienaangaande genoteerd dat het om een vergissing zou gaan (site niet meer geupdated) en dat de adverteerder meteen het nodige heeft gedaan om alle vermeldingen ivm deze dienst op zijn site te verwijderen.

De Jury merkt echter op dat op de homepagina van de website 11online.be nog het volgende aanwezig is ( kader met “Video’s van de Week – Exclusief voor Belgacom ADSL”, met 2 knoppen 2” en 5”). Als men op deze knoppen klikt, krijgt men geen bijkomende informatie, maar blijft men gewoon op de homepagina.

Om alle misverstanden en derhalve eventuele misleiding (art. 94/6 WHPC) te vermijden, heeft de Jury aan de adverteerder verzocht om dit gedeelte tevens te verwijderen van zijn website.

De adverteerder bevestigde dat hij ook de homepagina heeft aangepast.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BELGACOM
Product/Dienst: 11online.be
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  24/09/2008