BELGACOM – 24/03/2011

Beschrijving van de reclame

De affiches voor de Generation Store -campagne gebruiken en illustreren de volgende slogans :
- « Charrier un ami à propos de son vieux GSM…c’est ça l’amitié »;
- « Acheter un smartphone pour arrêter de piquer celui de son ami…c’est ça, l’amitié »;
- « Prendre un abonnement pour envoyer des SMS et des SMS et des SMS…c’est ça l’amitié ».

Motivering van de klacht(en)

De klager deelt mee dat de adverteerder de morele waarden (vriendschap) bij jongeren te grabbel gooit. Vriendschap zou gaan om het uitlachen van een maat die niet de laatste nieuwe telefoon heeft. Deze vriend heeft misschien niet de middelen om de allernieuwste gsm te kopen, moeten zijn vrienden hem aanzetten om er één te stelen? De slogan is immoreel en zet aan tot het verkwistend gebruik van de allernieuwste gsm bij jongeren. Aanzetten tot haat? Bespotten? Zijn dit de morele en ethische waarden en de vriendschap die de maatschappij aanvaardt dat wij doorgeven aan onze jeugd?

Standpunt van de adverteerder

De affiche vermeldt de slogan “Charrier un ami à propos de son vieux GSM…c’est ça l’amitié. » met daaronder een wijzende vinger en een in verhouding zeer groot en duidelijk verouderd gsm-model (met antenne). De adverteerder heeft meegedeeld dat de campagne territoriaal beperkt is tot het grondgebied van Luik en werd gelanceerd n.a.v. de opening van een Generation Store aldaar. De Generation Store is een nieuw winkelconcept waar klanten recente mobiele technologieën kunnen ontdekken. De nadruk ligt op het opdoen van ervaringen. Het doel van de slogan is derhalve de klant met een verouderde gsm naar de Generation Store te loodsen, alwaar hij nieuwe modellen kan uitproberen.

In het kader van de betwiste campagne, tracht Belgacom geenszins een sluitende, officiële definitie te geven van het subjectieve begrip vriendschap. Wel tracht Belgacom het begrip “vriendschap” te concretiseren aan de hand van voorbeelden voor hedendaagse jongeren. Het is van alle tijden dat jongeren elkaar plagen met uiterlijkheden (kapsels, kledij, …), bezittingen (boektentassen, laptops, gsm’s, …) en dergelijke.

Het dient benadrukt dat de betwiste campagne een humoristische inslag heeft. De slogan luidt onschuldig “charrier un ami” of “een vriend plagen” (cf. de uitdrukking “plagen is om liefde vragen”). Dergelijke claim kan geenszins gelijk gesteld worden met pestgedrag of haat en geeft nog minder aanleiding tot misdrijven zoals diefstal. Zeker in combinatie met de tekening is de humoristische inslag duidelijk.

De adverteerder besluit dan ook dat de lopende campagne voor Generation Stores niet immoreel is.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de affiches de volgende slogans gebruiken en weergeven:
- « Acheter un smartphone pour arrêter de piquer celui de son ami…c’est ça, l’amitié »;
- « Prendre un abonnement pour envoyer des SMS et des SMS et des SMS…c’est ça l’amitié » ;
- « Charrier un ami à propos de son vieux GSM…c’est ça l’amitié ».

De Jury is van oordeel dat de eerste twee reclameboodschappen geen visuele of tekstuele elementen bevatten die van aard zijn om vriendschapsrelaties in diskrediet te brengen. Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dat punt.

Met betrekking tot de laatste reclameboodschap is de Jury van oordeel dat de slogan « Charrier un ami à propos de son vieux GSM…c’est ça l’amitié » suggereert dat het bezitten van een nieuwe GSM het kind of de jongere een sociaal voordeel zal opleveren ten opzichte van andere kinderen of jongeren, of dat het niet bezitten ervan het tegenovergestelde effect zal hebben. Kinderen en jongeren zijn zeer gevoelig mbt eventuele opmerkingen vanwege hun vrienden. Dergelijke insinuaties zijn bijgevolg ongepast. Op basis van artikel 18 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel verzoekt de Jury u derhalve om deze slogan niet meer te gebruiken.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd dat de reclame niet meer gebruikt wordt.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BELGACOM
Product/Dienst: Generation Store
Media: Affiche
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  24/03/2011