BELGACOM – 21/05/2012

Beschrijving van de reclame

De advertentie bevat bovenaan enkele afbeeldingen van krantenkoppen en -knipsels, waarop onder meer te lezen staat:
“Telenet schrapt elf”
“Telenet schrapt analoge tv-zenders. Telenet schrapt in het aanbod van analoge tv-kanalen, (...)”
“Vier tot elf zenders minder, maar wel evenveel betalen”.
De advertentie bevat daaronder de volgende tekst:
“Het kan ook anders als Belgacom-klant”
Daaronder:
“Neem Belgacom TV en blijf kijken naar uw favoriete zenders zonder een euro meer uit te geven.”
En rechts daarvan, in een rood kader:
“Gratis: 4 maanden Belgacom TV + installatie en activering”
Daaronder, in kleinere letters:
“U kijkt nog analoog? Dan gaat u binnenkort afscheid moeten nemen van BBC 1, BBC 2, ZDF, FRANCE 2 of tal van andere zenders. Wilt u toch blijven kijken naar uw favoriete zenders, dan moet u overschakelen naar digitale tv. Bij Belgacom kan dat zonder een euro meer uit te geven. Stap nu over, en de activering én installatie zijn op onze kosten. De Belgacom installateur komt gratis langs en regelt alles tot in de puntjes. Bovendien hoeft u de eerste 4 maanden Belgacom TV niet te betalen.”
“Belgacom Centers & Partners. 0800 22 221 . www.belgacom.be”
“Gratis: 4 maanden Belgacom TV, inclusief huur decoder + activering (t.w.v. € 50) + installatie (t.w.v. € 59). Aanbieding geldig tot en met 15/04/2012 voor alle nieuwe contracten van 12 maanden op een Pack met Belgacom TV. Om te weten of Belgacom TV bij u beschikbaar is, neem contact met ons op.”

De radiospot gaat als volgt:
Man: “Heeft u ook al gehoord dat u als analoge kabelTV kijker in Vlaanderen 4 tot 11 zenders verliest, en toch evenveel blijft betalen? Dat kan gelukkig ook anders. Met digitale TV van Belgacom kan u naar uw favoriete zenders blijven kijken. En als u nu een pack neemt met Belgacom TV dan wordt u dubbel beloond. We komen het gratis installeren en u kijkt de eerste 4 maanden helemaal gratis. Meer info op 080022221 of in uw Belgacom-center.”
Voice-over: “Belgacom neemt je mee.”

Motivering van de klacht(en)

1) Volgens de klager haalt de adverteerder sluw twee dingen door elkaar. De adverteerder bekritiseert het dalende aanbod van Telenet in analoge TV, maar zegt niet dat zijn aanbod alleen uit digitale TV bestaat. En vooral verzwijgt hij dat het aanbod van Telenet in digitale TV niet afneemt maar integendeel toeneemt! De klager vindt dit een schoolvoorbeeld van misleidende reclame.

2) Volgens de klager zegt de adverteerder dat je 4 maanden gratis Belgacom TV krijgt als je een pack neemt met Belgacom TV. Maar bij navraag ziet hij dat Belgacom gewoon een korting geeft op de maandelijkse prijs van het pack. Deze korting is niet gelijk aan de prijs die men normaal betaalt voor Belgacom TV. Zo is de korting op een pack met telefoon, internet comfort en TV slechts gelijk aan 14,43€ (men betaalt 4 maanden lang 39,89€ i.p.v. 54,32€) terwijl de prijs van Belgacom TV 19,50€ is. De korting is dus niet gelijk aan 4 maanden gratis Belgacom TV. De klager vindt dit misleidend. De klager haalt tevens aan dat de adverteerder verwijst naar de schrapping door Telenet van een aantal analoge zenders. De adverteerder zegt dat het bij hem “anders” kan en men met Belgacom TV wel nog naar de geschrapte zenders kan blijven kijken. Maar ook bij Telenet kan men naar de geschrapte zenders blijven kijken als men een Digibox neemt. Er is volgens de klager dus geen enkel verschil of men nu overstapt naar digitale TV van Telenet of naar digitale TV van Belgacom.

3) De klager haalt aan dat het enkel op de analoge kabel is dat de zenders verdwijnen en niet op de digitale kanalen. De reclame laat volgens de klager uitschijnen dat de zenders ook op het digitale net verdwijnen en dat de klant dezelfde kostprijs blijft betalen. Volgens de klager moet er een duidelijker onderscheid gemaakt worden en is dit valse reclame.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij het analoge aanbod van Telenet niet bekritiseert, maar enkel verwijst naar de reële feiten dat laatstgenoemde de inhoud van zijn kanalen herbekeken heeft en als de klant bepaalde kanalen zou willen behouden, moet de klant overschakelen naar digitale TV. De adverteerder vindt zijn reclameboodschap duidelijk: “Wilt u toch blijven kijken naar uw favoriete zenders, dan moet u overschakelen naar digitale tv”. Dit kan ofwel door over te schakelen naar digitale TV van Telenet ofwel door over te schakelen naar digitale TV van de adverteerder. Zijn reclame mag dan ook niet als misleidend beschouwd worden, daar ze enkel het eigen aanbod aan digitale TV bevordert.

Ingevolge een vraag om bijkomende informatie van de Jury, deelde de adverteerder tevens mee dat dat de advertentie zich voornamelijk tot Belgacom-klanten richt. Vandaar de tekst: “het kan ook anders als Belgacom klant”. Indien men een vaste telefoonlijn heeft bij Belgacom (en/of een internetabonnement), en men heeft een analoog kabelabonnement bij Telenet, dan kan men overstappen naar Belgacom in een pack Telefoon + TV. Volgens de adverteerder zijn zijn packs altijd goedkoper, uitgezonderd voor de klanten die een analoog abonnement hebben in een beperkte zone (INDI), waar de prijs van de analoge kabel 13,5 €/maand is (dit is lager dan in de rest van Vlaanderen - gemiddelde prijs van analoge televisie 15 €/maand zoals aangehaald in een advertentie van Telenet). Voor deze INDI-klanten is de Belgacom oplossing 0,6 € duurder, dus nog steeds “zonder een Euro meer uit te geven”. Voor al de andere klanten in Vlaanderen is de oplossing van de adverteerder volgens hem goedkoper.
De adverteerder vermeldde hierbij tevens dat de slogan "zonder een euro meer uit te geven" niet meer gebruikt wordt.
De adverteerder deelde eveneens mee dat hij geen analoog aanbod heeft. Vandaar dat de advertentie expliciet vermeldt dat er moet overgestapt worden naar digitale televisie. Afhankelijk van de Telenet-regio verdwijnen er andere zenders van de analoge kabel. Het merendeel van die zenders die verdwijnen van de kabel zijn opgenomen in het basisaanbod van Belgacom TV (BBC1, BBC2, ARD, ZDF, France 2, …). Een aantal andere zenders zitten niet in het aanbod van Belgacom en worden ook niet vermeld in de advertentie. Omgekeerd zijn er ook een aantal zenders in het aanbod van Belgacom die niet aanwezig zijn bij Telenet. De advertentie spreekt daarom van “favoriete zenders” opdat de klant zelf zou kunnen uitmaken welke zenders voor hem belangrijk zijn.
De adverteerder herhaalde dat de advertentie zich voornamelijk tot Belgacom-klanten richt. Die hebben dus reeds een telefoonlijn of een internetlijn bij Belgacom. Alle andere kosten zijn gratis (installatie en activatie). Ook de decoder is inbegrepen in de 4 gratis maanden (dus niet enkel abonnement). De Belgacom-klant zal zijn factuur voor TV gedurende 4 maanden op €0 zien.

Met betrekking tot de radiospot en de klachten daarover tenslotte, deelde de adverteerder mee dat al zijn nieuwe klanten gedurende 4 maanden wel gratis Belgacom TV zullen krijgen, m.a.w. bovenop de gekregen korting van het pack zal de adverteerder een nieuwe korting geven. Deze korting zal van het pack afhangen, maar al de nieuwe klanten zullen op hun factuur de prijs van Belgacom TV aan €0 zien. De klager vergeet in zijn redenering de korting die de adverteerder normaal geeft (bv. in een Pack met Internet Comfort krijgt de klant al een korting van €5,08). De totale korting voor Belgacom TV is dus gelijk aan €19,50. De adverteerder vindt zijn bewering juist en bijgevolg niet misleidend in de zin van artikel 88 van de Wet Marktpraktijken.
De adverteerder deelde tevens mee dat deze radiospot niet meer wordt verspreid. Hij beweert hierin ook niet dat de digitale klanten van Telenet zenders zullen verliezen of meer zullen gaan betalen. Volgens de adverteerder is zijn reclame juist en kan deze dus niet als misleidend beschouwd worden.

Jurybeslissing

Beslissing Jury in eerste aanleg

De Jury heeft vastgesteld dat de advertentie onder meer de volgende beweringen bevat: “Neem Belgacom TV en blijf kijken naar uw favoriete zenders zonder een euro meer uit te geven.” en “Bij Belgacom kan dat zonder een euro meer uit te geven.”.
De Jury heeft tevens vastgesteld dat deze beweringen niet voorkomen in de radiospot.

De Jury heeft nota genomen van het antwoord van de adverteerder dat hij zich met deze beweringen in de advertentie duidelijk richtte tot Belgacom-klanten. Volgens de adverteerder is het zo dat, indien men een vaste telefoonlijn heeft bij Belgacom en een analoog kabelabonnement bij Telenet, men dan kan overstappen naar Belgacom in een pack Telefoon + TV. Nog volgens de adverteerder zou deze overstap qua TV slechts duurder uitvallen in een beperkte zone (de zogenaamde INDI-zone), maar zou de prijsstijging ook hier slechts 0,6 euro (en dus minder dan één euro) bedragen. De adverteerder verzekerde ook dat de nieuwe klanten op hun factuur de prijs van BelgacomTV aan 0 euro zien.

Toch oordeelt de Jury dat de zin “Bij Belgacom kan dat zonder een euro meer uit te geven” in de context van deze advertentie ook kan suggereren dat die overstap naar digitale TV bij de concurrent meer kost, wat in vergelijkende reclame niet kan, tenzij het door objectieve informatie bewezen wordt.

Derhalve is de Jury van oordeel dat de bewering in kwestie kan misleiden op het vlak van de vergelijking tussen de adverteerder en zijn concurrent en dat de bewering dus moet worden gewijzigd of bij gebreke daaraan haar verspreiding moet worden stopgezet.

Dienaangaande heeft de Jury er evenwel nota van genomen dat de adverteerder meldde dat deze bewering niet meer wordt gebruikt in zijn reclame.

Met betrekking tot de volgende beweringen in de advertentie: “Gratis: 4 maanden Belgacom TV + installatie en activering”; “Bovendien hoeft u de eerste 4 maanden Belgacom TV niet te betalen.” en in de radiospot: “u kijkt de eerste 4 maanden helemaal gratis”, heeft de Jury er nota van genomen dat gedurende 4 maanden voor TV wel degelijk 0 euro zal worden gefactureerd aan elke (bestaande of nieuwe) klant die van de aanbieding gebruik maakt.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze laatste beweringen niet van aard zijn om de gemiddelde consument te misleiden.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Klager 2 stelde hoger beroep in tegen deze Jurybeslissing in eerste aanleg.

Standpunt klager in hoger beroep

De klager deelde mee dat de uitspraak van de Jury in eerste aanleg over de beweringen m.b.t. 4 maanden gratis Belgacom TV volgens hem niet terecht is.
Bij het bekijken/beluisteren van de advertenties gaat de klager er namelijk van uit dat hij gedurende 4 maanden een korting krijgt van 19,50 euro, want dat is de prijs voor een maand Belgacom TV. Dat klopt echter niet. De korting die hij krijgt als hij zich inschrijft op een pack bedraagt gedurende 4 maanden geen 19,50 euro maar minder. Als hij kiest voor een Pack met telefoon, internet comfort en TV krijgt hij bijvoorbeeld slechts een korting van 14,43 euro per maand. De klager vindt dit misleidend ook al staat er achteraf op zijn factuur “0 euro” voor TV. Hij had immers een korting van 19,50 euro verwacht en krijgt maar 14,43 euro. Volgens de klager kan de adverteerder ook niet zeggen dat men wel aan 19,50 euro komt als men het normale voordeel dat men steeds krijgt als men intekent op het pack bij de 14,43 euro bijtelt. Dat (bundel)voordeel wordt immers altijd (ook buiten de promotie) gegeven. Dat is de normale prijs van het Pack en mag dus niet meer als “promotie” worden voorgesteld.
Volgens de klager is de reclame dan ook misleidend omdat de adverteerder zegt dat men gratis Belgacom TV krijgt terwijl dat in vergelijking met de normale prijs van een Pack met TV helemaal niet het geval is.

Verweer adverteerder in hoger beroep

De adverteerder verwees in hoofdzaak naar zijn vorige antwoorden in het dossier. Hij haalde aan dat zijn campagne over gratis TV spreekt en niet over het feit dat de klant van een korting van €19,50 zal genieten. Het feit dat de klanten met het pack van de adverteerder al van een korting genieten, heeft volgens hem niets mee te maken met een eventueel misleidend karakter van de advertentie: zijn klanten zullen wel op hun Belgacom TV factuur €0 zien verschijnen. Het is dus gratis.

Beslissing Jury in hoger beroep

I. ONTVANKELIJKHEID

Wat de ontvankelijkheid van het verzoek tot hoger beroep betreft, heeft de Jury vooreerst vastgesteld dat:

- het verzoekschrift tijdig ingesteld werd (28.03.2012) binnen de 5 werkdagen na de datum van verzending van de beslissing van de Jury in eerste aanleg (21.03.2012);
- de waarborg gestort werd;
- het verzoekschrift een duidelijke motivering van de reden voor het instellen van hoger beroep bevat.

Gelet hierop, heeft de Jury in hoger beroep het verzoekschrift ontvankelijk verklaard.

II. GEGRONDHEID

De Jury in hoger beroep heeft kennis genomen van de inhoud van de reclame (advertentie en radiospot) voor Belgacom Digitale TV en van alle elementen en standpunten die terzake meegedeeld werden in dit dossier.

De Jury heeft vastgesteld dat de reclame in kwestie onder meer de volgende beweringen bevat: “Gratis: 4 maanden Belgacom TV + installatie en activering”; “Bovendien hoeft u de eerste 4 maanden Belgacom TV niet te betalen.” en in de radiospot: “u kijkt de eerste 4 maanden helemaal gratis”.

De Jury in hoger beroep heeft er tevens nota van genomen dat zij zich slechts dient uit te spreken over het tweede onderdeel van de bestreden beslissing, waar de Jury in eerste aanleg inzake de beweringen betreffende 4 maanden gratis Belgacom TV heeft geoordeeld dat deze niet misleidend zijn omdat gedurende 4 maanden voor TV wel degelijk 0 euro zal worden gefactureerd aan elke klant die van de aanbieding gebruik maakt.

De Jury heeft vastgesteld dat de op de website van de adverteerder vermelde prijs voor “Belgacom TV Comfort” ten tijde van de betrokken campagne aangeduid werd als gereduceerd van 19,50 euro naar 0,00 euro en dat de op de website van de adverteerder vermelde prijs voor het “Pack Telephony + Internet Comfort + TV Comfort” aangeduid werd als gereduceerd van 54,32 euro naar 39,89 euro, zijnde een verschil van slechts 14,43 euro.
De Jury heeft er nota van genomen dat de adverteerder dit verschil in korting verklaart met de stelling dat klanten met zijn packs reeds van een korting op de prijs van de samenstellende bestanddelen van de packs genieten.

De Jury is evenwel van mening dat het “gratis” aanbod dat aangekondigd wordt in de reclames in kwestie aldus – op het vlak van de voorwaarden die dit promotioneel aanbod omvat – verschilt al naargelang de door de consument uiteindelijk gekozen formule.
De Jury is van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor kan worden misleid, te meer aangezien duidelijke en eenvoudig raadpleegbare informatie aangaande de samenstellende bestanddelen van de prijs van een pack, met of zonder promotie, ontbreekt.

De Jury volgt de adverteerder dus niet in diens redenering dat uit het feit dat klanten met zijn packs geacht worden impliciet reeds van een korting te genieten, zou kunnen worden afgeleid dat de reclame de consument niet kan misleiden.

De Jury is met name van oordeel dat het gebruik van de term “gratis” in de context van deze reclame van aard is om de gemiddelde consument te misleiden omtrent de juiste voorwaarden van het aanbod, met name op het vlak van de wijze waarop de prijs wordt berekend en het al dan niet bestaan van een specifiek prijsvoordeel, en dat de betrokken reclame de gemiddelde consument er zou toe kunnen brengen een besluit te nemen over een transactie dat hij anders niet zou hebben genomen. De voorwaarden waaronder van een gratis aanbod gebruik gemaakt kan worden kunnen verschillen van de ene consument tot de andere, wat echter niet voldoende aan de consument wordt duidelijk gemaakt. De reclame is in die zin eveneens misleidend.

De Jury in hoger beroep verklaart derhalve het hoger beroep gegrond en hervormt de beslissing van de Jury in eerste aanleg wat betreft het bestreden tweede onderdeel.

Gelet op het voorgaande en op basis van artikel 88 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming en artikels 3 en 5 van de ICC Code, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om deze reclame te wijzigen of bij gebreke daaraan deze niet meer te verspreiden.

De beslissing van de Jury in hoger beroep is definitief.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd dat de campagne reeds beëindigd was.

Adverteerder: BELGACOM
Product/Dienst: Digitale Tv
Media: Dagblad, Radio
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  21/05/2012