BELGACOM – 19/04/2006

Beschrijving van de reclame

Een Tv-spot toont beelden van websites, e-mails en flarden van gesprekken via chatprogramma's. Het wordt duidelijk dat het gaat om een koppel dat geen kinderen kan krijgen en beslist om over te gaan tot adoptie. Wanneer de adoptie eindelijk een feit is, blijkt dat de vrouw zwanger is van een drieling. Op het einde wordt een foto getoond van drie blanke baby's (de drieling) en één zwarte baby (het geadopteerde kindje).
Vervolgens tekst: “Welkom in het leven. Belgacom ADSL.” + Logo Belgacom.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is ongepast. Het gebruik van dit onderwerp – geen kinderen kunnen krijgen en overgaan tot adoptie – om ADSL te promoten, is kwetsend voor mensen die zich in een dergelijke situatie bevinden.

Jurybeslissing

Deze TV spot werd voorafgaandelijk aan de verspreiding ervan onderzocht door de Jury.
Tijdens dit onderzoek heeft de Jury vastgesteld dat deze spot de rol van het internet in het dagelijkse leven tot uiting wil brengen. De adverteerder heeft de volgende elementen in aanmerking genomen:

-de reclame mag niet de indruk wekken dat men op autonome wijze tot adoptie kan overgaan, daar heden adoptie omkaderd wordt door hiervoor erkende structuren;
-zij mag niet de indruk geven dat men via internet kan adopteren;
-er mogen geen gebieden getoond worden (zoals bijv. La Réunion) die de indruk kunnen geven dat het kind daar vandaan komt; het is beter te kiezen voor een gebied dat niet tot verwarring leidt en niet geassocieerd wordt met een vakantiebestemming voor verliefde koppels, zoals de Canarische Eilanden;
-er worden best niet te veel buitenlandse sites getoond (eerder opteren voor locale of nationale sites);
-het zou wenselijk zijn om in de spot een aantal sites van officieel erkende organisaties te tonen.
Gelet op wat voorafgaat, heeft de Jury gemeend dat deze spot geen probleem stelt op het vlak van de reclame-ethiek.

Adverteerder: BELGACOM
Product/Dienst: ADSL
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  19/04/2006