BELGACOM – 19/09/2002

Beschrijving van de reclame

De informatie op de website aangaande de betreffende dienst, vermeldt onder de titel “Veelgestelde vragen” : o.a. de volgende vraag : “Waarin verschilt PhoneMail van een klassiek antwoordapparaat ?” met als antwoord : “PhoneMail is een berichtendienst waarvoor geen extra toestel moet aangekocht worden.  De beantwoorder is ingebouwd in het Belgacom-netwerk en biedt – buiten de klassieke diensten van een antwoordapparaat nieuwe functionaliteiten die te vergelijken zijn met deze van de elektronische mail : een bericht beantwoorden, het bericht doorsturen naar een derde, een verzendingslijst om dezelfde boodschap tegelijk naar verschillende correspondenten door te sturen.  Nog een verschil : uw correspondent kan een bericht achterlaten… zelfs als uw lijn bezet is ! Praktisch voor wie ondertussen op het net surft….”.

Motivering van de klacht(en)

De informatie is misleidend omdat zij stelt dat de PhoneMail dezelfde diensten aanbiedt als een klassiek antwoordapparaat, hetgeen onjuist is want: 
- indien de lijn bezet is, zal de PhoneMail automatisch inwerking treden en zal dus minstens één communicatie meer kosten dan bij een klassiek antwoordapparaat.  Belgacom informeert de abonnee niet over het feit dat zijn correspondent hierdoor meer zal moeten betalen dan bij een klassiek antwoordapparaat. 
- de PhoneMail beschikt niet over dezelfde diensten als een klassiek antwoordapparaat want hij laat niet toe te weten of uw correspondent afwezig is of in gesprek is.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat zijn site geenszins misleidend is. Hij benadrukte dat de consument geïnformeerd wordt over het feit dat hij een normaal gesprek zal betalen van zodra hij terechtkomt op de berichtendienst, hetgeen trouwens ook het geval is wanneer men een bericht laat op een klassiek antwoordapparaat. Hij laat tevens weten dat vanuit de bekommernis om de consument duidelijk en volledig te informeren, hij een virtuele handleiding heeft ontwikkeld die de consument tevens op de website kan vinden.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de site de dienst PhoneMail uitlegt en dat de antwoorden mbt de grieven van de klager kunnen teruggevonden worden ;

  • hij vermeldt expliciet dat de correspondent een normaal gesprek zal betalen van zodra hij terechtkomt op de berichtendienst ;
  • onder de rubriek « Veelgestelde vragen » bevindt zich de vraag « Waarin verschilt PhoneMail van een klassiek antwoordapparaat ? » met in het antwoord o.a. de volgende vermelding :  « Nog een verschil : uw correspondent kan een bericht achterlaten… zelfs als uw lijn bezet is ! Praktisch voor wie ondertussen op het net surft… ».

De Jury heeft derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: BELGACOM
Product/Dienst: PhoneMail
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  19/09/2002