BELGACOM – 18/05/2005

Beschrijving van de reclame

Een advertentie toont een afbeelding van een koppel dat een bioscoopzaal verlaat waar de reclameboodschap aangaande onbeperkte oproepen naar voorkeurnummers op het scherm is geprojecteerd met daaronder de vermelding: “Jammer dat u dit niet kon zien.”
Onder deze afbeelding bevinden zich 3 kaders met 3 aanbiedingen.
Tekst eerste kader: “Onbeperkte oproepen naar 1,2 of 3 voorkeurnummers voor een vast maandelijks bedrag*. No Limit National” gevolgd door de prijsaanduiding voor 1,2 of 3 voorkeurnummers en de vermelding dat de 1e maand gratis is. De asterisk verwijst naar de volgende tekst: “U kan uw nummers 3 maal per jaar gratis veranderen (nog vaker: 0,50/ verandering). Enkel geldig voor nationale oproepen van uw vaste Belgacom-lijn naar om het even welke andere vaste lijn (behalve Telenet, Versatel, gsm's, internet en speciale nummers).
De tweede kader bevat een aanbod betreffende ADSL en de asterisken verwijzen naar de voorwaarden.
De derde kader bevat een aanbod ivm Discovery Line en de asterisken verwijzen tevens naar de voorwaarden .

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is misleidend. Zij vermeldt niet duidelijk dat het hier zo goed als alleen om Belgacom-nummers gaat. Deze adverteerder heeft niet het recht te zeggen “om het even welke andere vaste lijn” als het uiteindelijk zowat enkel om Belgacom-lijnen gaat.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat er geen sprake kan zijn van misleidende reclame daar de uitzonderingen uitdrukkelijk opgesomd werden in de reclame. Hij benadrukte dat Belgacom een marktaandeel van meer dan 80% bezit wat telefoonlijnen betreft en dat het dus niet foutief of misleidend is om de oproepen naar Telenet en Versatel als uitzonderingen te beschouwen.

Jurybeslissing

Na verzoek van de Jury om precisering mbt de bewering « naar om het even welke andere vaste lijn”, heeft de adverteerder bevestigd dat het aanbod geldig is voor alle nationale oproepen van een vaste Belgacomlijn naar iedere andere vaste nummer die de klant kiest, zelfs indien de bestemmeling zich bij een andere operator bevindt, zoals bijvoorbeeld Mobistar, met uitzondering van Telenet en Versatel zoals gepreciseerd werd in de reclame.
Aangezien het aanbod niet uitsluitend geldt voor oproepen van en naar vaste Belgacomlijnen, maar tevens voor nationale oproepen naar andere vaste lijnen bij een andere operator (zoals bijvoorbeeld Mobistar) en voor het overige de uitzonderingen opgesomd worden, heeft de Jury bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: BELGACOM
Product/Dienst: Telefonie
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  18/05/2005