BELGACOM – 18/03/2003

Beschrijving van de reclame

Een tv-spot toont een man die naar zijn besneeuwde wagen stapt en zich bukt om het sleutelgat te beademen teneinde dit te ontdooien. Vervolgens hoort men een biepsignaal en ziet men een vrouw die van de keuken naar de woonkamer wandelt om op haar vast telefoontoestel het berichtje (Breng warm water, aub) te lezen, waarna zij in de keuken de waterketel op het vuur zet. Vrouwenstem : “Stuur en ontvang nu sms'jes via uw vaste lijn”. Vervolgens ziet men dat de vrouw met haar waterketel in de hand naar haar man toestapt wiens lippen blijkbaar aan het sleutelgat van de wagen kleven, waarop zij met het warme water giet. Vervolgens worden telefoontoestellen in beeld gebracht, alsook een telefoonaansluiting. Opnieuw vrouwenstem : “Ontdek de aangepaste toestellen in onze verkooppunten. Vaste lijn, sterk over de hele lijn. Belgacom”.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame getuigt van slechte smaak ten aanzien van slachtoffers van brandwonden en is een slecht voorbeeld voor kinderen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat hij enkel getracht heeft om op een humoristische wijze het voordeel te belichten van het gebruik van SMS voor iemand die niet in de mogelijkheid is om gebruik te maken van spraaktelefonie. Hij benadrukte dat het hem hoogst onwaarschijnlijk lijkt dat kinderen het voorbeeld van het ontdooien van het slot zouden volgen daar de man er juist blijft aanplakken. Het gieten met warm water wordt enkel gesuggereerd en niet getoond en geeft derhalve geen aanzet tot gebeurlijke ongevallen.

Jurybeslissing

De Jury was van oordeel dat gelet op het overdreven, karikaturale karakter, deze tv-spot niet van aard is om kinderen aan te zetten om hetzelfde te doen. Daarentegen is zij de mening toegedaan dat ondanks het gebruik van humor, deze spot niet echt getuigt van goede smaak t.a.v. mensen met brandwonden en bijgevolg negatieve reacties kan uitlokken bij een deel van het publiek. Zij heeft derhalve gemeend een advies van voorbehoud te moeten formuleren overeenkomstig art. 4 van haar reglement.

Adverteerder: BELGACOM
Product/Dienst: Vaste telefoonlijn
Media: TV
Initiatief: Consument
Type beslissing: Advies van voorbehoud
Datum afsluiting:  18/03/2003