BELGACOM – 17/12/2002

Beschrijving van de reclame

Een radiospot laat een dialoog horen tussen een vader en zijn zoon : “David… ja pa. Dus gij noemt dat sms'kes sturen?… Nee, maar… Is dat nu zoveel gevraagd om deze maand 50 sms'kes te sturen?… Nee… Maar anders kunt ge naar u 50% korting in april fluiten hé kameraad… Ho… Ja, ho.. Doe die boeken dicht”. Vrouwenstem: “ 50sms'jes sturen in maart geeft je 50% korting in april op sms'jes in en vanuit België. Meer weten? Pay&Go.be of bel 0800-15.209. Pay& Go en je bent vertrokken.”

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame zet de kinderen ertoe aan om SMS-boodschappen te verzenden ipv zich te wijden aan hun studies en om hun zakgeld eraan te verspillen, hetgeen indruist tegen de goede zeden.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat hij een beroep gedaan heeft op humor om deze promotie aan te kondigen en teneinde de aandacht van de consument te trekken. Hij benadrukte dat het geenszins de bedoeling was om jongeren aan te zetten om niet meer te studeren, noch overmatig te consumeren en dat het gebruik van humor niet indruist tegen de door de Jury opgestelde regels in dit domein, daar deze spot niet misleidend is, noch denigrerend of ongunstig is en niet aanzet tot enig verwerpelijk gedrag, m.n. op vlak van de sociale verantwoordelijkheid.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat deze boodschap de voordelen van de promotie in kwestie meedeelt (korting van 50% voor de volgende maand) op een duidelijk humoristische en karikaturale toon. Er wordt op een ondubbelzinnige manier een loopje genomen met de werkelijkheid, hetgeen op een zodanige manier tot uiting wordt gebracht dat er haar inziens geen risico bestaat dat dit zou misbegrepen worden door het publiek. Bijgevolg was zij van oordeel dat deze boodschap niet sociaal onverantwoord is of ingaat tegen de goede zeden. Bovendien behoort het niet toe aan de Jury om zich uit te spreken aangaande een product/dienst of de manier van consumptie. Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft zij gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: BELGACOM
Product/Dienst: Pay&Go
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Fatsoen en goede smaak
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  17/12/2002