BELGACOM – 16/09/2003

Beschrijving van de reclame

In een radiospot hoort men gegiechel van enkele schoolmeisjes, waarna een turnlerares het woord voert : « Pas rigoler. Ouh, je vois qu'on va bien s'entendre hé. Que toutes celles qui n'ont pas leurs effets de gymnastique se mettent à pieds nus et commencent par me faire 55 pompages. Attention, je compte. Pas d'interludes. Bon. Les autres, toutes à l'espalier. Allez les top modèles on va se remettre à pomper. Un deux, Un deux, Un deux,… ». Vrouwenstem : « Les meilleurs moments de la rentrée, c'est l'heure de la sortie. Devenez Pay en Go student, le sms n'est qu'à 10 cents après 16 heures. Plus d'info sur pay&go.be ». Turnlerares :« Plus vite, plus vite, plus vite » gevolgd door een fluitgeluid. Vrouwenstem : « Pay & Go et c'est parti ».

Motivering van de klacht(en)

Het is ongepast om het beroep van leraar te kleineren en er zich misprijzend over uit te laten. Dit getuigt van een gebrek aan respect.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat hij van oordeel is dat er geen inbreuk op de wet werd begaan. Hij benadrukte dat hij een beroep gedaan heeft op humor en dat hij niet de intentie had om het beroep van leraar te kleineren. De zin “le meilleur moment de la rentrée des classes, c'est la sortie” dient om te benadrukken dat vanaf 16 uur, hetzij het einde van de lessen, de tarieven van de dienst in kwestie goedkoper zijn.

Jurybeslissing

De Jury was van oordeel dat de spot in kwestie een humoristisch en duidelijk karikaturaal karakter heeft en dat binnen deze context het beroep van leraar niet op een misprijzende of kleinerende wijze is voorgesteld waardoor afbreuk zou worden gedaan aan dit beroep. Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: BELGACOM
Product/Dienst: Pay&Go
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Kleineren
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  16/09/2003