BELGACOM – 15/01/2004

Beschrijving van de reclame

In een radiospot hoort men een vrouwenstem die zegt : “Schatteke bedankt hé voor die plastische chirurgie. Mijne boezem is een stuk groter nu, maar ge gaat het zelf zien, Ik stap nu in den auto en ik kom af. Amaai, da's hier smal. En dat stuur. Ja, ik zit”. Vervolgens hoort men een autotoeter.
Andere vrouwenstem: “Een cadeau is niet altijd een cadeau. Een draadloze telefoon twist555 met sms functie en polyfonische beltonen tegen 99 euro, dat is pas een cadeau en je vindt hem bij Belgacom”. Mannenstem: “Belgacom, bereik meer”.

Motivering van de klacht(en)

De aandacht van de automobilisten is zelden constant gefixeerd op de radio-uitzending die bezig is en het geluid van een autotoeter heeft een onaangenaam verrassingseffect. Deze reclame is dan ook gevaarlijk. Toeteren is verboden door de wegcode, met uitzondering van enkele uitzonderingen die te maken hebben met gevaarlijke situaties. Het getoeter van een auto wijst de bestuurder automatisch op een gevaarlijke situatie.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat het geluid van de autotoeter hoorbaar is in het midden van de spot nadat een dame goed heeft uitgelegd dat ze in haar wagen stapt en de toeter haar hindert gelet op haar lichaamsbouw. Het verrassingseffect van de toeter vermindert hierdoor aanzienlijk. Het geluid van de toeter ligt lager dan haar stem. Zijn inziens kan deze toeter de bestuurder niet hinderen. In deze spot wordt een beroep gedaan op humor om de aandacht van de consument te trekken en het is geenszins zijn bedoeling om de autobestuurders af te leiden. Hij heeft tevens meegedeeld dat de spot niet meer wordt uitgezonden.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat het geluid van de autotoeter inderdaad niet luider is dan de stem van de vrouw die uitlegt dat ze in haar wagen stapt, hetgeen het verrassingseffect wegneemt. Rekening houdend met de context van de aangehaalde scène, is de Jury de mening toegedaan dat deze spot geen bezwaarlijke elementen bevat die de geformuleerde verwijten tav deze reclame zouden rechtvaardigen. Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke en/of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft zij derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: BELGACOM
Product/Dienst: Twist
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  15/01/2004