BELGACOM – 12/01/2011

Beschrijving van de reclame

In de gepersonaliseerde folder wordt aan de klant meegedeeld dat hij over 15.823 punten beschikt en dat hij daarmee bepaalde gsm’s kan bestellen.

Motivering van de klacht(en)

De klager ontving via Bizz Club een folder met de volgende gepersonaliseerde melding:"Guido, met uw 15.823 punten kunt u kiezen uit deze gsm's." Hij maakt een keuze voor Samsung star txt wifi en doet de bestelling. Tot zijn grote verbazing wordt hem tweemaal bevestigd dat hij over GEEN punten beschikt. Men gaat de zaak onderzoeken en pas over een week mag hij opnieuw contact opnemen en dan zou men een "technisch dossier" openen. Hij vindt dat het een misleidende belofte is.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft meegedeeld dat een technisch probleem aan de oorsprong van de klacht ligt.

Belgacom wenst zich bij de betrokken klant te verontschuldigen voor het veroorzaakte ongemak en stelt de volgende regeling voor: de klant wenste een Samsung Star te bestellen (= 10.200 punten + € 50). Hij stelt voor de betrokken klant 3000 bonuspunten toe te kennen, waardoor hij zonder bijkomende kosten over de gsm kan beschikken.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de gepersonaliseerde folder aankondigt dat de klager over 15.823 punten beschikt waarmee hij kan kiezen uit verschillende GSM modellen, waaronder de Samsung Star Txt wifi (optie 1:18.500 punten / optie 2:10.200 punten +50€).

De Jury heeft ingevolge het schrijven van de klager genoteerd dat hij de Samsung Star Txt wifi bestelde, maar dat hem vervolgens meegedeeld werd dat hij over geen punten beschikt.

Naar aanleiding van het schrijven van de adverteerder heeft de Jury genoteerd dat een technisch probleem aan de oorsprong van de klacht ligt en dat er een regeling getroffen is. De adverteerder heeft aan de klager bonuspunten toegekend waardoor hij over de GSM kan beschikken zonder bijkomende kosten.

Op basis van wat voorafgaat, heeft de Jury vastgesteld dat de inhoud van de reclame (aankondiging aantal punten) correct was en de adverteerder de nodige maatregelen genomen heeft om het technisch probleem bij de bestelling op te lossen. De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame in kwestie niet van aard is om de consument te misleiden.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BELGACOM
Product/Dienst: Proximus Bizz Club
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  12/01/2011