BELGACOM – 11/02/2014

Beschrijving van de reclame

Onder “4G, het snelste netwerk in België” valt op de website onder meer het volgende te lezen: “Proximus biedt u als eerste operator supersnel internet aan, tot 10 keer sneller dan 3G. Onderweg geniet u een surfervaring die vergelijkbaar is met vast internet bij u thuis!” en wordt gelinkt naar een reclamespot.

De spot toont twee mannen op een concert die een foto willen uploaden.
Voice-over: “In België zijn er die surfen met het snelle mobiele internet van Proximus en anderen die dat beter ook zouden doen.”
Man 1: “Stop…stop…stop… Wacht efkes hé mannen, ik probeer hier een foto op het internet te zetten, maar dat kan altijd even duren.”
Man 2: “Fotoke trekken, tsjik, tsjak en het staat er al op.”
Man 1: “Wauw.”
Voice-over: “Proximus kwaliteit, dat is ook surfen met het snelste mobiele internet van België. Ontdek de Proximus-kwaliteit op proximus.be. Als pionier breidt Proximus zijn 4G-netwerk uit, waardoor je tot 10 keer sneller mobiel kunt surfen.”

Onder “Proximus, het beste netwerk” wordt op de website onder meer verwezen naar testresultaten van het bureau CommSquare over het vierde kwartaal van 2013 voor verschillende telecomoperatoren.

Motivering van de klacht(en)

De klager haalt aan dat de adverteerder op zijn website en in de reclamefilmpjes beweert dat Proximus ‘het beste’ en ‘het snelste’ mobiele netwerk heeft. Maar uit de cijfers die hij zelf op zijn website heeft gepubliceerd blijkt dat het Proximus-netwerk niet steeds het beste netwerk is. Voor 3G is het netwerk van Base (en ook het netwerk van Mobistar voor upload) sneller dan het netwerk van Proximus, en ook het aantal succesvolle oproepen is hoger op het netwerk van Base. Het Proximus-netwerk is enkel het snelste in 4G, maar 4G is niet overal beschikbaar (slechts 23,5% indoor dekking), en enkel voor een handvol mensen dat over een 4G-toestel beschikt. De klager vindt de reclame dan ook misleidend voor de consument.

Standpunt van de adverteerder

Op het vlak van de procedure, deelde de adverteerder vooreerst mee dat hij zich niet van de indruk kan ontdoen dat deze klacht niet door een misnoegde consument werd neergelegd, maar wel door een concurrent, die hiermee de JEP wenst te gebruiken voor eigen commerciële doeleinden. Hij haalt aan dat er tussen de verschillende telecomoperatoren hard wordt gevochten voor elke klant, hetgeen zich onder andere uit in reclamecampagnes en vergelijkende reclames, onder meer omtrent de netwerkkwaliteit.

De adverteerder deelde in deze context mee dat de aangeklaagde problematiek reeds hangende is voor de rechtbanken en wordt uitgevochten tussen concurrenten onderling. Hij meent dan ook dat de discussie voor dit forum dient te worden gevoerd en verdergezet.

Wat de grond van de zaak betreft, haalde de adverteerder onder meer nog het volgende aan.

Het netwerk van Belgacom bestaat uit een 3G- en een 4G-netwerk. Bij de beoordeling van de kwaliteit van het netwerk, dient dan ook rekening gehouden te worden met zowel het 3G- als het 4G-netwerk en met de dekking.

De claims zijn gebaseerd op analyses van een onderzoeksbureau, CommSquare, dat de kwaliteit van zowel 3G- als 4G-netwerken regelmatig test en wiens resultaten algemeen worden aanvaard in de telecomsector. Op basis van de op de website gepubliceerde testresultaten zijn de gemaakte claims volgens de adverteerder geenszins misleidend.

Jurybeslissing

Naar aanleiding van het antwoord van de adverteerder heeft de Jury er nota van genomen dat er rond de aangeklaagde problematiek juridische procedures tussen concurrenten onderling hangende zijn voor de rechtbanken.

Op basis van artikel 2 van haar reglement, heeft de Jury derhalve beslist om zich te onthouden in dit dossier.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BELGACOM
Product/Dienst: Proximus 4G
Media: TV, Internet
Initiatief: Consument
Type beslissing: Andere
Datum afsluiting:  11/02/2014