BELGACOM – 10/10/2006

Beschrijving van de reclame

Spot 1:
In een radiospot hoort men een gesprek tussen 2 bejaarde vrouwen.
- Bij Proximus hebben ze nu eens iets plezants zie.
- Euh.
- Als je het woordje “bezoek” sms't naar het nummer 3698 dan komen z'is langs.
- D'as plezant.
- Ja
- Ze willen es babbelen over een uitzonderlijk aanbod op maat of zoiets.
- Oh, plezant.
- T'is wel alleen voor zelfstandigen.
- Mor dat zijn wij nog hé zelfstandig ?
- Joa, gij gaat toch nog goed de trappen op vind ik.
Vervolgens hoort men een andere vrouwenstem :
“Nog geen Proximus sms gratis het woord “bezoek” naar 3698 en we komen langs met een uitzonderlijk aanbod voor zelfstandigen".
Dezelfde vrouwenstem verduidelijkt vervolgens op een achtergrondmuziek : “Proximus brengt mensen dichterbij”.

Spot 2:
In een radiospot hoort men een gesprek tussen 2 bejaarde vrouwen.
- Dus ik heb “bezoek” gesms't naar 3698.
- Ja
- En dan komt er iemand langs van Proximus.
- Met dat uitzonderlijk aanbod op maat voor zelfstandigen ?
- Ja, dus als em er is zelfstandig zijn hé, niet zo van help mij eens recht hé !
- Neen
- Zeg, zou ik niks in huis halen ?
- Ah ja, natuurlijk.
- Ik ga naar d'en bakker, help mij eens recht.
Vervolgens hoort men een andere vrouwenstem :
“Nog geen Proximus sms gratis het woord “bezoek” naar 3698 en we komen langs met een uitzonderlijk aanbod voor zelfstandigen".
Dezelfde vrouwenstem verduidelijkt vervolgens op een achtergrondmuziek : “Proximus brengt mensen dichterbij”.

Motivering van de klacht(en)

De analyse van deze reclame geeft weinig aanleiding tot verwarring : een oudere persoon wordt voorgesteld als zijnde afhankelijk, «lastig», «overbodig »,… Het feit dat men afhankelijk zou zijn, wekt bij een groot aantal bejaarde personen schuldgevoelens, angst, schroom,…op en moet bij de auteur van deze reclame toch een minimum aan respect oproepen. De argumentatie dat «de reclame figuurlijk dient opgevat te worden» is slechts aanvaardbaar als het letterlijk de grenzen van slechte smaak niet overschrijdt.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft laten weten dat de nieuwe publicitaire campagne van Proximus gericht is tot zelfstandigen en tot de vrije beroepen. Het creatieve idee is ontstaan door de dubbele betekenis van het woord zelfstandig : het beroep en de onafhankelijkheid.
In de radiospots, hoort met 2 bejaarde personen die hebben gehoord over het nieuw aanbod van Proximus : indien u zelfstandig bent en geïnteresseerd door het uitzonderlijk aanbod op maat van Proximus, volstaat het om het woordje “bezoek” te sms'en naar Proximus en iemand zal langskomen om te spreken over het aanbod dat bij u het best past. Omdat de twee bejaarde vrouwen het prettig vinden dat er iemand langskomt om te praten (ze nemen het letterlijk), spannen ze samen om te kunnen profiteren van het aanbod. Deze twee vrouwen zijn bijdehand, onafhankelijk en eerder gewiekst. Het zijn zij die profiteren van Proximus en niet omgekeerd.
De adverteerder heeft gepreciseerd dat humor de “tone of voice” van al de campagnes van Proximus is en dat deze campagne met de bejaarde vrouwen niet afwijkt van deze “regel”. Hij heeft benadrukt dat het niet de bedoeling is om te choqueren maar om te doen lachen, om de aandacht van de consumenten te trekken, en dit ongeacht de doelgroep.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de spots in kwestie twee bejaarde dames opvoeren die praten over het nieuw aanbod van Proximus. De Jury heeft gemeend dat deze spots niet van aard zijn om door de gemiddelde consument aanzien te worden als een aanval of als denigrerend ten opzichte van bejaarde personen. Zij is eerder de mening toegedaan dat deze reclames deze personen laten zien als zijnde bijdehand en gewiekst. Bij gebrek aan inbreuken op wettelijke en/of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: BELGACOM
Product/Dienst: Proximus
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Fatsoen en goede smaak
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  10/10/2006