BELGACOM – 10/05/2006

Beschrijving van de reclame

Een radiospot laat een man horen die een lied zingt met begeleidende gitaarmuziek:
« Of je nu melkboer bent of de premier. Kaviaar lust en wel leverpaté. Parkieten in huis hebt of ene bouvier. Iedereen heeft recht op een HP PC. »
Vervolgens vrouwenstem :
« Iedereen een draagbare HP Pavillion en DV 5035 met AMD Turion 64 mobiele technologie. Voor draadloos PC-plezier, slechts 999 euro BTW in. En tot eind mei krijg je 100 euro terug. Neem nu ook een Belgacom ADSL-abonnement en u surft drie maanden gratis. Belgacom. Voorwaarden van deze actie op hp.be/100euro of bij een HP verdeler. »

Een radiospot laat een man horen die een lied zingt en hierbij begeleid wordt door gitaar:
« Of je nu kaartjesknipper bent of BV. Naar de kerk gaat of naar de moskee. Een mopperpot bent of altijd tevree. Iedereen heeft recht op een HP-PC. »
Vervolgens vrouwenstem :
« Iedereen een draagbare HP Pavillion en DV 5035 met AMD Turion 64 mobiele technologie. Voor draadloos PC-plezier, slechts 999 euro BTW in. En tot eind mei krijg je 100 euro terug. Neem nu ook een Belgacom ADSL-abonnement en u surft drie maanden gratis. Belgacom. Voorwaarden van deze actie op hp.be/100euro of bij een HP verdeler. »

Een radiospot laat een man horen die een lied zingt en hierbij begeleid wordt door gitaar:
« Of je met de fiets rijdt of met een dikke slee. Champagne drinkt of lindebloesemthee. Gezinshoofd of single, ik deel u mee: iedereen heeft recht op een HP-PC. »
« Iedereen een draagbare HP Pavillion en DV 5035 met AMD Turion 64 mobiele technologie. Voor draadloos PC-plezier, slechts 999 euro BTW in. En tot eind mei krijg je 100 euro terug. Neem nu ook een Belgacom ADSL-abonnement en u surft drie maanden gratis. Belgacom. Voorwaarden van deze actie op hp.be/100euro of bij een HP verdeler.

Motivering van de klacht(en)

Wanneer je naar de website van HP surft, word je doorverwezen naar de website van Belgacom waar de aansluiting Belgacom-Time gepromoot wordt. Hier blijkt dat je helemaal geen drie maanden gratis kan surfen, want voor de uren die je surft, moet je wel betalen. Indien het aanbod de twee uren betreft die in het abonnement inbegrepen zijn, moet je de bijkomende minuten die je op het Internet doorbrengt bijbetalen. Gratis is het dus zeker niet.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat om een vervelende vergissing van zijn kant gaat. Indien een klant voor 31 april een abonnement neemt op ADSL Time, heeft hij recht op 3 maanden gratis abonnement. Zijn website zal eerstdaags verbeterd worden en hij zal HP verzoeken zo snel mogelijk hetzelfde te doen.
De betreffende spot zal vanaf 1 mei niet meer verspreid worden.
Wat het abonnement ADSL Time betreft, is er inderdaad geen sprake van 3 maanden gratis “surfen”, maar wel van 3 maanden gratis “abonnement”, waarbij de klant bijbetaalt indien hij de 2 uren surfen overschrijdt.

Jurybeslissing

De Jury is van oordeel dat deze reclameboodschappen van aard zijn de consument te misleiden, daar ze 3 maanden gratis “surfen” vermelden in plaats van 3 maanden gratis abonnement. Ze is bijgevolg van mening dat deze reclameboodschappen strijdig zijn met artikel 23, 1° van de wet op de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, en met artikel 5 van de Code van de Internationale Kamer voor Koophandel.

De Jury heeft er nota van genomen dat de spots sinds 1 mei niet meer verspreid worden en dat de website van de adverteerder aangepast zal worden (evenals die van HP).

Rekening houdend met wat voorafgaat en op voorwaarde dat deze spots in de toekomst niet meer verspreid zullen worden met de betwiste vermeldingen, heeft de Jury gemeend geen verdere opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: BELGACOM
Product/Dienst: ADSL
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  10/05/2006