BELGACOM – 08/12/2009

Beschrijving van de reclame

De spot toont een eekhoorn die door het raam kijkt. In de keuken schilt een jongen wortelen en zegt : « Allez Bugs, à ton tour. (tekst « Maintenant disponible: Les Looney Tunes Passent à l’Action ». Bugs laat een boer.) Oui, il était bien et maintenant à toi, Scoubi (tekst « Maintenant disponible: Scoubidou, le Film ». Scooby Doo laat een boer). Mais il était nul celui-là (Scooby Doo laat een boer). Oui, ça c’est bien. Maintenant à toi Stuart, avec des bulles hein. (tekst « Maintenant disponible : Stuart Little » Stuart laat een boer met bellen). Ouai. »
De mama komt de keuken binnen en zegt : « Et bien, les amis, qu’est ce que c’est ce boucan? »
De jongen : « Du boucan, mais on était juste en train d’éplucher les carottes, hein Bugs (met een knipoog)» (texte « Maintenant disponible: Les Looney Tunes Passent à l’Action »).
De mama : « Bon, faites un petit peu moins de bruit, maintenant ? »
De jongen : « Okay, maman »
De eekhoorn laat een boer en lacht met een andere eekhoorn.
Voice-over: « Grâce au catalogue à la demande de Belgacom TV (beelden van verschillende films), vous profitez du plus grande choix de films pour enfant. Vous commandez le film que vous voulez, quand vous voulez. Belgacom vous emmène. »

Motivering van de klacht(en)

De klager vindt deze reclame geheel belachelijk en schandalig. Hem werd geleerd zich goed te gedragen en hij heeft zijn kinderen op dezelfde manier opgevoed, met name om geen boeren te laten (behalve per ongeluk uiteraard). Hij meent dat deze reclame ongepaste maatschappelijke dingen of houdingen in de samenleving banaliseert temeer daar deze reclame zich expliciet richt tot kinderen gelet op het onderwerp.

De klager heeft meegedeeld dat zijn 7-jarig zoontje zijn hand in zijn mond steekt en met de andere hand op zijn buik duwt om grote boeren te laten, met het risico van overgeven. Hij vraagt eveneens hoe men boeren met bellen laat.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelt mee dat de spot een jongen toont die lacht met de boeren van helden uit kinderfilms, net zoals de kinderen doorgaans doen wanneer ze naar dit soort films kijken. De gebruikte boeren komen overigens uit kinderfilms. Het gaat over grote klassiekers in deze categorie : Bugs Bunny, Stuart Little en Scooby Doo waar de personages deze boeren hebben gelaten. De spot verzamelt ze enkel. De spot brengt een passage uit het leven op een grappige manier (een jongen heeft plezier tijdens de korte afwezigheid van zijn moeder) en zet geenzins de kinderen aan tot ongepast gedrag. Bovendien laat de jongen op geen enkel moment zelf een boer.

Tot slot heeft de adverteerder meegedeeld dat deze spot werd getest door een panel van ouders en dat er geen enkele opmerking aangaande de boeren die de helden van de kinderfilms laten, gemaakt werd. Hij kan dus enkel besluiten dat er geen enkele inbreuk is op welke wet dan ook.

Jurybeslissing

De Jury heeft vooreerst genoteerd dat de beelden van Bugs Bunny, Stuart Little, Scooby Doo,… komen uit tekenfilms voor kinderen en dat de adverteerder de nodige toestemming bekomen heeft voor het gebruik daarvan.

De Jury heeft eveneens vastgesteld dat de jongen op geen enkel moment zelf een boer laat en dat de scènes op een humoristische manier worden voorgesteld door middel van tekenfilmfiguren.

De Jury heeft derhalve gemeend dat de televisiespot niet aanzet tot een ongepast maatschappelijk gedrag en dat de spot geen handelingen toont die potentieel gevaar opleveren voor de gezondheid.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BELGACOM
Product/Dienst: Belgacom Tv
Media: TV
Onderzoekscriteria: Fatsoen en goede smaak
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  08/12/2009