BELGACOM – 08/11/2006

Beschrijving van de reclame

In een radiospot hoort men een man die telefoneert naar de inlichtingendienst 1307 :
Vrouw : Chantal, bonjour..
Man : Bonjour Madame. Si je vous donne un numéro de téléphone, vous pouvez me dire à qui ça appartient ?
Vrouw : Donnez le moi avec le préfixe.
Man : attendez, je vais le rechercher parce que j'ai des copines qui sont venues à la maison hier et il y a une qui a laissé son numéro de téléphone c'est le 052.46.70. En fait, il y a Caroline, Isabelle et Giovanna qui sont passées hier et Caroline c'est un vrai boudin…
Vrouw : Et alors ?
Man : Et ben, j'espère que c'est pas elle.
Vrouw : Si c'est Caroline. Tant pis pour vous. Vous voulez l'adresse du boudin quand même ?
Man : Non merci. Au revoir Madame.

Vrouwenstem : 1307, pour tous renseignements, 1307 naturellement. Belgacom.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is onaanvaardbaar. Zij valt onder de wet tegen het racisme, het seksisme en de vreemdelingenhaat.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat deze spot geenszins onder het toepassingsgebied kan vallen van de wet waarnaar de klager verwijst. Deze wet van 30 juli 1981 geldt ter bestrijding van bepaalde handelingen of gedragingen ingegeven door racisme of vreemdelingenhaat en spreekt niet van seksisme. Vervolgens stelde hij dat deze spot helemaal niet seksistisch is. Hij benadrukte dat het louter om humor gaat en dat deze geenszins als seksistisch kan beschouwd worden daar deze op dezelfde manier kan gebruikt worden voor vrouwen als voor mannen. Hij legde uit dat de kwalificatie “boudin” inderdaad zowel voor een vrouw als voor een man kan gebruikt worden. Tenslotte benadrukte hij dat hij tegen elke vorm van seksisme is daar dit geen waarde is in een moderne maatschappij die gebaseerd is op wederzijds respect.

Jurybeslissing

De Jury was van oordeel dat het gebruik van het woord “boudin” duidelijk een negatieve connotatie heeft die weinig respectvol is tegenover de vrouw. Zij is van mening dat deze spot derhalve niet van de beste smaakt getuigt. Daar dergelijke vorm van communicatie negatieve reacties kan uitlokken ten nadele van de reclame, heeft de Jury gemeend een advies van voorbehoud te moeten formuleren overeenkomstig art. 4 van haar reglement.

Adverteerder: BELGACOM
Product/Dienst: Inlichtingendienst 1307
Media: Radio
Initiatief: Consument
Type beslissing: Advies van voorbehoud
Datum afsluiting:  08/11/2006