BELGACOM – 07/01/2003

Beschrijving van de reclame

1. In een radiospot hoort men een mannenstem die zegt : “Wat is dat hier voor een circus ?”, waarop een andere mannenstem antwoordt : “Kalm je bent toch Proximus”.
2. In een radiospot hoort men een mannenstem die zegt : “Files, files, files, maar ondertussen zitten we toch maar te Proximussen”.
3. In een radiospot hoort men een mannenstem die zegt : “Filerijden met Proximus, dat is lachen met sms'jes”.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame die voornamelijk gericht is t.a.v. adolescenten is maatschappelijk onverantwoord en kan geenszins gerechtvaardigd worden door het argument humor.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat hij verbaasd was over deze reactie daar deze campagne slechts de eindeloze files weergeeft die de meeste automobilisten moeten ondergaan en dat de boodschap tweezijdig is : vooreerst roept de boodschap op tot kalmte met een vleugje humor en vervolgens herinnert zij de bestuurders met een car-kit eraan dat het mogelijk is om de tijd die men doorbrengt in de files te gebruiken om enkele nuttige telefoontjes te plegen.

Jurybeslissing

De Jury is van oordeel dat deze radiospots niet indruisen tegen de burgerzin. Gelet op het duidelijk humoristische karakter en bij gebreke aan inbreuken op wettelijke en/of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft zij gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: BELGACOM
Product/Dienst: GSM
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  07/01/2003