BELGACOM – 07/01/2003

Beschrijving van de reclame

Een affiche toont een kerstmannetje met droevige ogen en met zijn hand voor de mond die als versiering aan een kerstboom hangt.
Tekst : “U had beter een cadeau van Belgacom gegeven”. Onderaan rechts bevindt zich het logo van Belgacom.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame verschuilt zich achter humor, maar is dubieus en dit alles om laaghartige materiële redenen. Zij is misprijzend t.a.v. de maatschappij en de waarden die aan de volgende generatie moeten doorgegeven worden.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat hij verbaasd was over deze reactie, daar deze affiche slechts een beeldje weergeeft, in casu de kerstman, als kerstversiering. Dit beeldje laat zijn afkeer blijken ten aanzien van de geschenken die zich onder de boom bevinden omdat het geen geschenken zijn van het gamma van Belgacom. Het is geenszins de bedoeling om de maatschappelijke waarden met de voeten te treden. De adverteerder doet opmerken dat het niet de kerstman is die de geschenken ontvangt, maar dat hij ze geeft.

Jurybeslissing

De Jury is van oordeel dat de afbeelding van dit beeldje geen misprijzende of onverantwoorde eigenschappen bevat t.a.v. algemeen aanvaarde waarden in de maatschappij. Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft zij derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: BELGACOM
Product/Dienst: Telefonie
Media: Affiche
Onderzoekscriteria: Fatsoen en goede smaak
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  07/01/2003