BELGACOM – 06/01/2015

Beschrijving van de reclame

De advertentie “Non, elle n’est pas tombée du camion” toont een Smart TV Samsung aan €49. Onderaan in kleine letters staat de volgende tekst: “Rendez-vous dans votre Proximus Center”, en daaronder: “Offre valable (…) pour tout nouveau client Internet Comfort ou Maxi”.

Motivering van de klacht(en)

De klager begaf zich naar een Proximus Center om het pack te betalen en zo de TV te verkrijgen. Dat werd hem geweigerd aangezien men een nieuwe internetklant diende te zijn.

Volgens de klager werd er slechts één keer in een folder vermeld dat het om “nieuwe” klanten gaat. Hij vindt dat schandalig.

Standpunt van de adverteerder

De Jury heeft deze reclame onderzocht op basis van de artikels 4 en 6 van haar reglement (zie www.jep.be, rubriek “reglement”) die voorzien dat in geval van onontvankelijkheid, manifeste inbreuken of manifest gebrek aan inbreuken, de adverteerder niet wordt uitgenodigd zijn standpunt over te maken.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de advertentie die een Samsung Smart TV aan 49€ toont vermeldingen in kleine letters bevat, waaronder de volgende tekst: “Offre valable ... pour tout nouveau client Internet Comfort ou Maxi”.

De Jury is van mening dat de reclame op deze manier voldoende duidelijk de voorwaarde van het aanbod vermeldt volgens dewelke dit enkel geldig is voor nieuwe klanten.

Zij is derhalve van oordeel dat de reclame niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BELGACOM
Product/Dienst: Internet in een Pack
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  06/01/2015