BELGACOM – 05/05/2010

Beschrijving van de reclame

Radiospot
-(Mannenstem) Je veux Belgacom TV !
-(Kinderstem) Allons hein, tu ne vas pas recommencer avec ça, hein !
-(Man) Allez, s’il te plaît, dis oui !
-(Kind) Dis, papa, tu crois que l’argent tombe du ciel, ou quoi ?
-(man) Mais c’est gratuit quand on appelle et qu’on surfe avec Belgacom.
-(Kind) Ok, on va faire un marché. Tu ranges ta chambre aujourd’hui et demain on ira voir pour Belgacom TV.
-(Man) Yes ! On a Belgacom TV ! On a Belgacom TV !
-(Voice-over) Téléphonez et surfez avec Belgacom et vous recevrez la télé digitale gratuite. Plus d’info au 0833800. Offre soumise à conditions. … Belgacom vous emmène… (Kind) vers une télé plus chouette.

Motivering van de klacht(en)

In deze reclameboodschap speelt het kind de rol van de vader, en vice versa. Klager vindt deze omkering van de rollen ontoelaatbaar, om de volgende redenen:-Iedereen moet zijn plaats kennen en zijn rol spelen. Het gezag mag niet van kinderen komen, maar van de volwassenen.
-Men maakt de volwassenen, ondermeer de ouders, belachelijk en “verkindst’ ze.
-Onze samenleving vestigt teveel de aandacht op de grote invloed die kinderen kunnen uitoefenen (het kind is koning) en vele reclamemakers maken daar gebruik en misbruik van.
-In onze egoïstische samenleving bestaat er op vele gebieden een gebrek aan respect: voor regels, eigendommen, afval, leerkrachten, ouders (die door de knieën gaan voor hun kinderen)
De reclameboodschap in kwestie doet niets anders dan dit allemaal bevestigen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft er de aandacht op gevestigd dat de gewraakte radiospot niet meer wordt uitgezonden. Zoals klager aangeeft, is deze spot gebaseerd op het omkeren van de rolverdeling tussen ouders en kinderen. Hij heeft absoluut niet de bedoeling om de macht van kind-koningen naar voren te brengen of van kinderen kind-koningen te maken. Wel integendeel, op een humoristische wijze voert deze spot een vader en zoon ten tonele die in goede verstandhouding leven. De spot zinspeelt nu eens op het gegeven dat onze kinderen dikwijls meer verstand hebben van de nieuwe technologieën dan hun ouders, en lacht dan weer met het soort van geijkte uitdrukkingen die ouders plegen te gebruiken in gesprekken met hun kinderen maar die, omgekeerd, een kind nooit spontaan zal gebruiken als het met zijn ouders praat.

Wanneer men deze elementen in aanmerking neemt, kan de adverteerder alleen maar besluiten dat deze spot geen inbreuk vormt op welke wetgeving dan ook.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de spot de rolverdeling tussen ouders en kinderen omdraait, en dat dit gebeurt met een humoristische knipoog. De Jury is van oordeel dat deze spot niet van aard is om de idee van ‘kind is koning’ te bevorderen of om volwassenen belachelijk te maken.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BELGACOM
Product/Dienst: Belgacom Tv
Media: Radio
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  05/05/2010