BELGACOM – 04/08/2006

Beschrijving van de reclame

Een Tv-spot toont een puber die thuiskomt van school en zijn familie getransformeerd ziet in aantrekkelijke vrouwen. Zo ziet hij in de keuken een knappe jonge vrouw staan die zijn moeder blijkt te zijn. Vervolgens wandelt er een tweede jonge vrouw de keuken binnen (zijn zus) en even later ook een derde (deze vrouw heeft een donkere huidskleur en blijkt zijn vader te zijn). Deze laatste kust de moeder en wijst de jongen erop dat zijn vrienden buiten op hem wachten. De jongen kijkt door het raam en ziet buiten 4 knappe vrouwen die naast een gele sportwagen en een moto wachten. Er verschijnt een glimlach op zijn gelaat.

Tussen de jongen en de drie vrouwen speelt zich het volgende gesprek af:
Jongen: « Euh, excusez-moi madame, où est ma maman? »
Moeder : « Mais je suis ta maman mon lapin. »
Zus : « Hello, qu'est-ce que tu fais maman ? »
Moeder : « Je prépare votre quatre-heure. »
Moeder : « Tiens, papa est déjà là. »
Vader : « Hé, salut mon grand. »

Vervolgens mannenstem : « La vie devient plus intéressante après 16 heures. »

Vader : « Oh, tes copains t'attendent dehors. »

Mannenstem : « Pay&Go Generation, le nouveau tarif qui offre jusque 50% de réduction après 16 heures. »

Motivering van de klacht(en)

Er is geen verband tussen de reclame en het product.
Deze Tv-spot is immoreel in de zin dat incest (moeder als verleidster) en homoseksualiteit (vader is ook een vrouw) als normaal aangeprezen worden.
Bovendien wordt deze Tv-spot getoond op alle mogelijke momenten van de dag, waardoor hij makkelijk gezien kan worden door kinderen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat hij reeds verschillende jaren gebruik maakt van humor in zijn communicatie. Hij verklaarde dat de betreffende film gebruik maakt van de clichés in muziekclips die jongeren op elk uur van de dag en de nacht kunnen bekijken en dat hij deze een amusante draai geeft. Wanneer hij thuiskomt van school, ziet een puber hoe zijn familie getransformeerd werd in knappe vrouwen; met andere woorden, een totaal verzonnen droom die typisch is voor die leeftijd. Deze reclame toont eveneens op een humoristische en verrassende wijze dat het leven interessanter kan zijn na 16 uur, zoals het nieuwe tariefplan van Pay&Go dat interessante tarieven aanbiedt na 16 uur (gericht aan jongeren tussen 18 en 25 jaar). Hij benadrukte dat het niet zijn bedoeling was dat de film seksistisch of vulgair zou overkomen. Het doel van de spot was eenvoudigweg grappig te zijn, vooral wanneer we de geamuseerde reactie zien op het gelaat van de jongeman. Hij oordeelde dat de situatie zo irreëel is dat zij onmogelijk kan stroken met de realiteit.

Jurybeslissing

De Jury stelde vast dat de spot waarin een jongeman wordt getoond die een ultieme fantasie beleeft, gerealiseerd werd met een overdreven humor. Gelet op het duidelijke karikaturale en irreële karakter van de spot, was de Jury van oordeel dat deze niet het risico inhoudt om letterlijk geïnterpreteerd te worden door het publiek. Ze was de mening toegedaan dat deze spot geen enkel obsceen of onfatsoenlijk seksueel kenmerk vertoont en niet aanzet tot afkeurenswaardig gedrag, wat de geformuleerde verwijten ten aanzien van deze spot zou kunnen rechtvaardigen (incest). Ze is van oordeel dat deze irreële spot niet van aard is te worden beschouwd als zijnde in strijd met de algemeen geldende fatsoensnormen en evenmin als een aantasting van de menselijke waardigheid. Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke en/of zelfdisciplinaire bepalingen heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Rekening houdend met de gebruikte humor (overdreven humor) die vaak moeilijker te begrijpen is voor kinderen, heeft de Jury de adverteerder attent gemaakt op het feit dat het wenselijk is de zendtijden voor kinderen te vermijden.

Adverteerder: BELGACOM
Product/Dienst: Pay&Go
Media: TV
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  04/08/2006