BELGACOM – 03/08/2010

Beschrijving van de reclame

Spot 1
De spot toont twee kinderen die de tafel aan het klaarzetten zijn terwijl hun vader in de zetel tv zit te kijken.
Dochter: “Komen eten, papa”
Vader: “Jaja”
Zoon: “Uw dochter gaat het geen drie keer zeggen hè”
Vader: “Ma mannekes, het is het nieuws!”
Zoon tikt op de schoenen van de vader die op tafel liggen en zegt: “Papa, dat nieuws gaat niet weglopen hoor”
Dochter: “En”
Zoon: “Ja, het is ook uw vader hè”
Dochter: “Ons papa heeft nog nooit van een pauzeknop gehoord zeker?” (Dochter neemt de afstandbediening en drukt op de pauzeknop) “Voilà en straks kijken we gewoon verder”(Dochter geeft de afstandsbediening aan de zoon, vader staat verbaasd recht)
Zoon: “Alleen als ons bordje leeg is hè papaatje”
Zoon: “Belgacom TV is pauzeren en terugspoelen. Wat je wil, wanneer je wil”
Logo van Belgacom + voice-over : « Belgacom neemt je mee. »
Zoon : « Naar leukere TV »
Beeld met afbeelding van telefoon (bellen) + laptop (surfen) = TV met een strik rond (gratis digitale tv ; inclusief gratis decoder) + Voice-over: « Belt u al met een Belgacom lijn, neem dan Internet en geniet van gratis Belgacom TV” Daaronder de tekst: “Belgacom Centers & Partners” Onderaan het beeld de vermelding « Aanbod onder voorwaarden ».

Spot 2
De spot toont een moeder die kijkt naar een tenniswedstrijd van Justine Henin. Haar twee kinderen praten tegen haar, maar zij blijft geconcentreerd naar de match kijken.
Zoon : « Zeg hebben wij hier eigenlijk nog iets te zeggen, ofwa?! »
Dochter : « Dat is sinds we Belgacom TV hebben », « High Definition »
Zoon : « Ahja tuurlijk »
Dochter : « Wacht, mama, er staat een koe in de keuken »
De vader in de keuken kijkt verrast.
Zoon : « En die eet al uw schoenen op. »
Zoon : « Ik ben precies tegen de muren aan het praten” en dan “Ga helemaal op in het beeld dankzij de High definition van Belgacom TV ».
Logo van Belgacom + voice-over: « Belgacom neemt je mee. »
Zoon : « Naar leukere TV. »
Beeld met afbeelding van gsm (bellen) + laptop (surfen) = TV met een strik rond (gratis digitale tv ; inclusief gratis decoder) + Voice-over: « Er zijn nu packs met gratis digitale tv voor wie belt met Proximus. Meer info in je Belgacom center of bij onze partners. » Onderaan het beeld het logo van Proximus en de vermelding « Aanbod onder voorwaarden ».

Spot 3
De spot toont de familie die thuiskomt.
Zoon: “Man man man wat een week!” (hij ploft zich in de zetel) “De zapper, een frisse choco (de dochter geeft hem een blikje en zet zich vervolgens ook in de zetel met een drankje) en nu nog een goeie film”
Dochter: “Komaan mannekes”
Zoon: “Quality time”
De ouders komen mee in de zetel zitten.
Zoon: “Belgacom TV, dat is de grootste filmcatalogus met de beste topfilms”
Voice-over: “Nu. Avatar, de grootste kaskraker allertijde ook beschikbaar in HD. Belgacom neemt je mee”
Zoon: “Naar leukere TV”.

Motivering van de klacht(en)

1) Hoe kan men in een tijd waarin de klachten over de lakse houding van de ouders zich verdubbelen, waarin onderwijzers, docenten, bestuurders van het openbaar vervoer en de lijst is niet volledig, zich laten beledigen, overvallen, waarin men indien men zich te streng uitlaat tegenover een kind, men met de vinger wordt gewezen omdat “men niet van kinderen houdt” een reclame aanvaarden waarin het de kinderen zijn die de bevelen uitdelen en daarenboven op een toon die alle grenzen van welvoeglijkheid overschrijden en “als kers op de taart” hun ouders straffen indien…

2) De klager vindt het onverantwoord om kinderen op een arrogante wijze hun ouders de les te laten spellen in reclame

3) De klager vindt dat de reclame van Belgacom een negatieve invloed heeft op de kinderen en de samenleving door kinderen te tonen die hun ouders als ondergeschikt behandelen, ouders zonder gezag, kinderen die hun ouders uitkafferen en preken geven.

4) De klager vindt de reclame misleidend. Hij heeft twee analoge telefoonlijnen, een Proximus abonnement met Internet en een Internet abonnement en ondanks alles, komt hij volgens Belgacom niet in aanmerking voor de gratis digitale televisie.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft meegedeeld dat er momenteel 3 TV spots zijn met betrekking tot Belgacom TV : « wat een week » voor VOD(video on demand), « de koe » voor HD (High Definition) en « papa komt aan tafel » voor de pauzeknop. De laatste twee spots eindigen met een banner die aangeeft dat de mensen die bellen en surfen kunnen genieten van gratis digitale televisie.

De JEP heeft twee soorten klachten gekregen in verband met deze spots :

1) Rol ouders-kinderen :

Dienaangaande verwijst de adverteerder naar de JEP-beslissing die genomen werd in het kader van een ander dossier waar het ging over een radiospot. De betreffende televisiespots hebben hetzelfde uitgangspunt.

Deze spots zijn gebaseerd op de omkering van de rollen tussen de ouders en de kinderen en hebben absoluut niet tot doel om de macht van de « kind is koning » te benadrukken of om ze daartoe aan te zetten.
Integendeel, deze spots tonen, onder de vorm van humor, een grote complexiteit tussen de ouders en hun kinderen : de spots spelen in op de realiteit dat kinderen vaker handiger zijn dan hun ouders in het gebruik van nieuwe technologieën en op de karikatuur van de basiszinnen die de ouders gewoonlijk tegen hun kinderen zeggen en die een kind niet spontaan tegen zijn ouders zou zeggen.

Bij lezing van deze elementen, kan de adverteerder niet anders dan besluiten dat deze spots geen inbreuk vormen op enige wetgeving.

De Jury heeft eerder in het kader van de radiospot vastgesteld dat de rolverdeling tussen ouders en kinderen wordt omgekeerd, en dat dit gebeurt met een humoristische knipoog. De Jury was van oordeel dat deze spot niet van aard is om de idee van ‘kind is koning’ te bevorderen of om volwassenen belachelijk te maken.
Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, had de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

De adverteerder kan dus enkel hopen dat de Jury dezelfde beslissing neemt voor deze tv spots aangezien er op conceptueel gebied geen verschil is met de radiospot die onderwerp was van de bovenvermelde beslissing.

2) Misleidend aspect

De adverteerder heeft bevestigd dat bestaande klanten die bellen en surfen met Belgacom, van Belgacom TV kunnen genieten. Zoals duidelijk vermeld in de spot, betreft dit echter een aanbod onder voorwaarden. De ontvangst van Belgacom TV is met name aan technische voorwaarden gebonden.

Ingevolge een beslissing van de Jury in een ander dossier, heeft de adverteerder zijn spots leesbaar en duidelijk gewijzigd door duidelijk te vermelden dat dit aanbod onder voorwaarden is.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de spots de omkering van de rollen tussen ouders en kinderen in beeld brengt door middel van situaties uit het dagelijkse leven. Twee van de drie spots eindigen met het aanbod met betrekking tot de Belgacom packs waar de voice-over vermeldt: « Er zijn nu packs met gratis digitale tv voor wie belt met Proximus. Meer info in je Belgacom center of bij onze partners. » en waar onderaan het scherm de vermelding « Aanbod onder voorwaarden » voorkomt.

Wat betreft het al dan niet misleidende karakter van de bewering met betrekking tot het bekomen van Belgacom TV in de twee spots met het aanbod inzake de Belgacom Packs, heeft de Jury op basis van het schrijven van de adverteerder genoteerd dat de bestaande klanten die bellen en surfen met Belgacom inderdaad Belgacom TV kunnen ontvangen, maar dat het gaat over een aanbod onder voorwaarden voornamelijk omdat de ontvangst van Belgacom TV afhankelijk is van technische voorwaarden.

Daar op het scherm wordt vermeld dat het aanbod onderhevig is aan voorwaarden, is de Jury van mening dat de spots de consument niet misleiden en heeft de Jury gemeend dienaangaande geen opmerkingen te moeten formuleren.

Wat betreft het aspect met betrekking tot de rollen ouder-kind,is de Jury van oordeel dat de verschillende scenarios gerealiseerd werden met een humoristische knipoog. De Jury is van mening dat de spots de kinderen niet op een onverantwoordelijke manier in beeld brengen en dat ze niet van aard zijn om het gezag van de ouders te ondermijnen.

De Jury heeft eveneens kennis genomen van de rollen die gespeeld werden door de kinderen en is van oordeel dat er geen elementen voorkomen die strijdig zijn met de bepalingen inzake discriminatie en/of het bestendigen van stereotypes die indruisen tegen de maatschappij.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BELGACOM
Product/Dienst: Gratis Digitale TV
Media: TV
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  03/08/2010