BELGACOM – 02/07/2008

Beschrijving van de reclame

De tv-spot toont de Belgacom TV robot die zegt : «Fan de foot ? Je vous invite à voir l’Euro 2008 comme vous ne l’avez jamais vu. En haute définition.
Vervolgens worden er beelden van voetbalmatchen getoond..
Mannenstem : Des images de très haute qualité. Une technique de haute précision. Et un son à n’en pas croire ses oreilles. Vous êtes client Belgacom TV ? Appuyez sur la touche rouge de votre télécommande et profiter gratuitement et en exclusivité de l’Euro 2008 sur RTBF HD. Image 5 étoiles. Son digital. Le foot est encore plus beau sur Belgacom TV. Belgacom vous emmène.

Motivering van de klacht(en)

Belgacom stelt aan zijn abonnees en toekomstige abonnees voor om Euro 2008 in HD te bekijken. Deze reclame is misleidend. Slechts 35% van het Belgacom netwerk beschikt over HD.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder stelde van oordeel te zijn dat deze reclame niet misleidend is omwille van de volgende redenen:
1) zij richt zich tot de klant die reeds klant is bij Belgacom TV
2) deze reclame heeft als doelstelling om de klanten te informeren aangaande de beschikbaarheid en toegankelijkheid van HD, reden waarom Belgacom hen vraagt om dat na te kijken door op de rode knop van de afstandsbediening te drukken. De klant betaalt niks meer of minder.
3) In de reclame verschijnt een band die de klant informeert dat om toegang te krijgen tot HD, hij over een compatibel televisiescherm dient te beschikken en gevestigd dient te zijn in een regio die gedekt is door HD.
De adverteerder bevestigde dat de spot beëindigd werd, maar dat indien Belgacom een gelijkaardige boodschap zou hergebruiken, zij zich ertoe verbindt om de band meer zichtbaar te maken teneinde de klanten correct te informeren.

Jurybeslissing

De Jury merkte op dat deze reclame zich niet uitsluitend richt tot klanten van Belgacom TV, maar naar het grote publiek in het algemeen
Het personnage in de spot spreekt de voetbalfans in het algemeen toe. Het is slechts enkele seconden later dat er specifiek naar Belgacom TV klanten worden verwezen. De Jury is derhalve van oordeel dat de kijkers die nog geen Belgacom TV klanten zijn eveneens geinterpelleerd worden deze spot.

Anderzijds heeft de Jury vastgesteld dat er verklarende vermeldingen verschijnen op het scherm, maar dat deze onleesbaar zijn. De Jury heeft ingevolge het schrijven van de adverteerder genoteerd dat deze vermeldingen de consumenten informeren over de noodzaak om over een compatibel televisiescherm te beschikken en men in een regio dient gevestigd te zijn die gedekt is door HD om toegang te hebben tot HD.

De Jury heeft er nota van genomen dat deze spot beëindigd werd op 29 juni 2008.

In het geval een gelijkaardige spot in de toekomst zou gebruikt worden, heeft de Jury aan de adverteerder verzocht om erop toe te zien dat deze verklarende vermeldingen (die essentiële informatie bevatten zoals hoger uiteengezet) leesbaar zouden zijn in normale leesomstandigheden(vermeldingen onderaan, gescheiden van de rest van de boodschap). De duurtijd van de verschijning moet aan de consument toelaten om het geheel van de weergegeven informatie te lezen zonder dat deze laatste moet wachten op heruitzending van de reclameboodschap om er volledig kennis van te kunnen nemen.

Onder voorbehoud van de vereiste van leesbaarheid van de vermeldingen in kwestie, heeft de Jury gemeend geen andere opmerkingen te moeten formuleren.

De adverteerder heeft bevestigd dat hij de beslissing van de Jury zal naleven.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BELGACOM
Product/Dienst: Belgacom Tv
Media: TV
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  02/07/2008