BELGACOM – 02/03/2011

Beschrijving van de reclame

De reclame op de website voor Bizz Mobile Internet Duo vermeldt ondermeer het volgende:
Promo. -50% gedurende 4 maanden. Van 01/02/2011 t.e.m. 20/03/2011.
Daaronder in een kader: Promo. -50% gedurende 3 maanden voor elke nieuwe intekening van 12 maanden op Bizz Mobile Internet Duo. Wat heb ik nodig?- Bij elke bestelling van een Bizz Mobile Internet Duo abonnement krijgt u 2 datasimkaarten, -Laptop met een USB modem of een ingebouwde modem, - Compatibele gsm.
Onderaan in een kader worden de prijzen per maand vermeld van de verschillende abonnementen (Comfort: €25 €12,50 – Favorite: €35 €17,50 – Pro: €45 €27,50).

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is misleidend op volgende vlakken:
-het aantal maanden (4 maanden, terwijl verder 3 maanden vermeld wordt): dit punt werd reeds rechtgezet na melding
-de 50% korting is in werkelijkheid geen 50%: de helft van 45 is 22,50 en niet 27,50 zoals vermeld wordt
-men stelt dat het moet gaan om nieuwe klanten. Er wordt enkel vermeld (zelfs in de voorwaarden) dat dit geldig is voor elke nieuwe activering van deze dienst. Volgens de klager geldt dit dan ook voor bestaande klanten die deze dienst nog niet hadden.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder hecht veel belang aan het feit dat zijn klanten correct geïnformeerd worden en maakt er dus een erezaak van dat zijn reclameboodschappen correct begrepen worden door zijn klanten.

Wat de vermelding 27,50 € betreft, bevestigt de adverteerder dat het inderdaad om een fout gaat die intussen is verbeterd.

Met betrekking tot de geldigheid van de promotie voor de bestaande klanten vermeldt de reclame duidelijk dat het gaat om een promotie die enkel geldig is voor elke nieuwe inschrijving van 12 maanden op de dienst Bizz Mobile Internet Duo. Met deze vermelding vestigt Belgacom de aandacht van zijn klanten op het feit dat deze promotie enkel geldig is in het geval van overhandiging van nieuwe kaarten die bij deze nieuwe dienst horen. Als één van de bestaande klanten dus wenst te profiteren van deze promotie dan houdt dit in dat hij nieuwe kaarten neemt voor deze nieuwe dienst en niet dat hij een verandering van zijn huidige dienst (tariefplan) vraagt naar een nieuwe dienst (tariefplan) met behoud van zijn kaart. De adverteerder benadrukte dat zijn klanten die zich voor de eerste keer inschrijven voor een dienst meestal als genieten van een promotie. Als hij hen een nieuwe promotie zou moeten geven bij een verandering van dienst dan zou hij problemen hebben van regulerende orde. In het huidige geval, veronderstelt hij dat de klager de promotie geweigerd werd omdat hij een verandering van dienst (tariefplan) vroeg en geen nieuwe inschrijving met overhandiging van nieuwe kaarten.

Tot slot is de adverteerder van mening dat zijn reclame niet misleidend is en niet strijdig is met artikel 96 van de wet van 6 april 2010.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat op het ogenblik van de klacht de reclame op de website voor Bizz Mobile Internet Duo ondermeer het volgende vermeldde:
Promo. -50% gedurende 4 maanden. Van 01/02/2011 t.e.m. 20/03/2011.
Daaronder in een kader: Promo. -50% gedurende 3 maanden voor elke nieuwe intekening van 12 maanden op Bizz Mobile Internet Duo. Wat heb ik nodig?- Bij elke bestelling van een Bizz Mobile Internet Duo abonnement krijgt u 2 datasimkaarten, -Laptop met een USB modem of een ingebouwde modem, - Compatibele gsm.
Onderaan in deze kader worden de prijzen per maand vermeld van de verschillende abonnementen (Comfort: €25 €12,50 – Favorite: €35 €17,50 – Pro: €45 €27,50).

De Jury heeft vastgesteld dat de klacht betrekking heeft op 3 punten:
1)foutieve vermelding van de duurtijd (4 maanden versus 3 maanden)
2)foutieve vermelding van de prijs van het Pro abonnement:-50% van 45 € bedraagt 22,50 € en geen 27,50 €
3)de korting wordt geweigerd omdat het dient te gaan om nieuwe klanten. Volgens de klager is dit onduidelijk. Er wordt vermeldt dat de promotie geldig is voor elke nieuwe activering van deze dienst, derhalve verstaat de klager hieruit dat dit ook voor bestaande klanten geldt die deze dienst nog niet hadden.

Met betrekking tot de foutieve vermelding van de duurtijd ( 4 maanden / 3 maanden), is de Jury van oordeel dat deze fout wel van aard kan zijn om de persoon, tot wie deze reclame zich richt of die zij bereikt, te misleiden mbt de werkelijke duurtijd (art. 96 WMP en art 3 en 5 ICC code). Dienaangaande heeft de Jury vastgesteld dat deze fout inmiddels reeds werd rechtgezet (3 maanden werd vervangen door 4 maanden).

Met betrekking tot de foutieve vermelding van de prijs van het Pro abonnement (Pro: €45 €27,50), is de Jury van oordeel dat de aankondiging van -50% wel duidelijk maakt dat het om een typfout gaat en dat deze fout door de eerdere aankondiging van – 50% van aard is om tijdig opgemerkt te worden, zonder aanleiding te geven tot misleiding. Ook mbt dit punt heeft de Jury vastgesteld dat deze fout inmiddels reeds werd rechtgezet (vermelding van 22,50€).

Met betrekking tot de geldigheid van de promotie, is de Jury van oordeel dat de volgende vermeldingen :

NL: “voor elke nieuwe intekening van 12 maanden op Bizz Mobile Internet Duo – Bij elke bestelling van een Bizz Mobile Internet Duo abonnent krijgt u 2 datasimkaarten.”
FR: “pour tout nouveau contrat/souscription de 12 mois à Bizz Mobile Internet Duo – Pour toute commande d’un abonnement Bizz Mible Internet Duo, vous recevrez 2 cartes SIM data”

duidelijk maken dat deze promotie enkel geldt bij een nieuwe intekening die gepaard gaat met de overhandiging van nieuwe kaarten die bij deze nieuwe dienst horen. De Jury heeft ingevolge het schrijven van de adverteerder genoteerd dat dit ook mogelijk is voor bestaande klanten, maar dan dient deze klant nieuwe kaarten te nemen voor deze nieuwe dienst en niet louter een overzetting van de huidige dienst (tariefplan)aan te vragen naar een nieuwe dienst (tariefplan), met behoud van dezelfde kaart. De Jury heeft derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren mbt dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BELGACOM
Product/Dienst: Proximus Bizz Mobile Internet Duo
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  02/03/2011