BELGACOM – 01/04/2010

Beschrijving van de reclame

Tekst op de affiche: ‘Belgacom boost het internet. Zonder downloadlimiet’. Onderaan: ‘Meer info in uw Belgacom center’ en in kleine letters: ‘Onbeperkt gebruik enkel voor privédoeleinden en overeenkomstig de algemene voorwaarden van Belgacom. De snelheid hangt af van de afstand tussen het aansluitpunt en de telefooncentrale van uw computerinstallatie en uw binnenbekabeling. Dit hangt ook af van de gebruikte technologie’.

Motivering van de klacht(en)

Belgacom maakt reclame in bushokjes met de slogan ‘Belgacom boost het internet zonder downloadlimiet’.
Dit is geen correcte publiciteit. ‘Zonder downloadlimiet’ geldt slechts voor één formule van Belgacom Internet, namelijk Belgacom Intense.Het gaat hier dus duidelijk over misleidende reclame.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft meegedeeld dat de reclamecampagne in de bushokjes afgelopen is, en heeft ook bevestigd dat hij, indien hij deze campagne zou herbeginnen, hij zou vermelden dat de formule zonder limiet betrekking heeft op de aanbieding Belgacom Intense.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de affiche in kwestie het volgende vermeldt ‘Belgacom boost het internet. Zonder downloadlimiet’.

Op basis van het schrijven van de adverteerder, heeft de Jury er nota van genomen dat de formule zonder limiet enkel betrekking heeft op de aanbieding Internet Intense. De Jury heeft vastgesteld dat de reclame dit voorbehoud niet vermeld en is van oordeel dat dit essentiële informatie betreft die de consument ertoe kan aanzetten een beslissing te nemen die hij anders niet genomen zou hebben.

De Jury is derhalve van oordeel dat de affiche in kwestie strijdig is met artikels 94/6, §1 en 94/7, §1 van de wet op de handelspraktijken en met artikels 3 en 5 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel.

Gelet op wat voorafgaat, heeft de Jury aan de adverteerder verzocht om de reclame te wijzigen door duidelijk te vermelden dat de formule zonder limiet enkel betrekking heeft op de aanbieding Internet Intense, en bij gebreke daaraan, deze niet meer te verspreiden.

Dienaangaande heeft de Jury er nota van genomen dat de affichecampagne beëindigd is en dat ingeval van een nieuwe affichecampagne, de adverteerder zal vermelden dat de formule zonder limiet van toepassing is op de aanbieding Internet Intense.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BELGACOM
Product/Dienst: Internet
Media: Affiche
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  01/04/2010