BELFIUS – 13/08/2013

Beschrijving van de reclame

Voice-over: « Belfius présente : « Vous avez quoi comme app ? ». »
Vrouw: « Moi, j’ai une app pour commander plus facilement dans les restos chinois. »
« Oui, alors je prendrai un nasi goreng avec des crevettes. »
Computerstem: « Numéro 322. »
Vrouw: « Et les quatre rouleaux de printemps. »
Computerstem: « Numéro 57. Piquant, pas piquant, très piquant ? »
Voice-over: « Pratique. Mais pas aussi pratique que les applications Belfius Direct. Les applications les plus appréciées par les utilisateurs pour les opérations bancaires mobiles. A télécharger gratuitement sur votre smartphone ou votre tablette. Belfius, banque et assurances. »
br>

Motivering van de klacht(en)

De spot beschrijft een "praktische" app die een bestelling in een Chinees restaurant zou vertalen door deze te herleiden tot het nummer op het menu en dit uitspreekt met een Chinees accent. Dit is overduidelijk racistisch door de herleiding tot een eenvoudig bestelnummer en een stereotiep accent.

Standpunt van de adverteerder

De Jury heeft deze radiospot onderzocht op basis van de artikels 4 en 6 van haar reglement (zie www.jep.be, rubriek “reglement”) die voorzien dat in geval van onontvankelijkheid, manifeste inbreuken of manifest gebrek aan inbreuken, de adverteerder niet wordt uitgenodigd zijn standpunt over te maken.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de spot een applicatie ter sprake brengt om gemakkelijker te kunnen bestellen in Chinese restaurants en waar een computerstem het nummer geeft dat overeenstemt met een gerecht op het menu en bijkomende informatie vraagt over dit gerecht.

De Jury is van oordeel dat het gebruik van een accent in deze humoristisch bedoelde scene om te communiceren over de Belfius Direct applicaties niet van aard is om beschouwd te worden als een stereotype dat indruist tegen de maatschappelijke evolutie.

De Jury is eveneens van oordeel dat deze radiospot niet van aard is om de Chinezen te denigreren en geen racistisch gedrag uitdraagt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BELFIUS
Product/Dienst: Belfius Direct Mobile
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  13/08/2013