BEL BELGIUM – 24/10/2007

Beschrijving van de reclame

Een Tv-spot toont een keuken waar zich op het aanrecht een kaasplank bevindt waarop het product ligt (gedeeltelijk aangesneden). Een klein meisje wil een stuk kaas nemen terwijl haar moeder roept : “Schat, de tekenfilm begint”. Het meisje antwoordt : “tekenfilms da’s voor baby’s”. Daarna ziet men een man die aan het aanrecht staat en een stuk kaas eet. Ondertussen hoort men het meisje roepen : “Opa er is geen licht in mijn kamer”. De man antwoordt : “Opa kijkt de zekering na”, terwijl hij kaas blijft eten. Hij vraagt “werkt het ?” Het meisje antwoordt : “neen”. De man blijft van de kaas eten en zegt : “Dat kan niet… en nu ?” Het meisje antwoordt “Nog niet”. De man zegt “ik snap er niets meer van hé”.
Vervolgens ziet men een pizzakoerier in de keuken staan die snel een stuk kaas opeet. Ondertussen hoort men een vrouw zeggen : “Sorry, ik vind mijn portefeuille niet”. De pizzakoerier zegt : “Neem uw tijd mevrouw, ik ben niet gehaast”, terwijl hij nog een stuk kaas opeet.
Vervolgens wordt het product in beeld gebracht met de tekst + Mannenstem : “Fagotin. Genot heeft een naam. Maredsous. Geniet van het genot”.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame geeft het slechte voorbeeld aan de kinderen door de leugen te populariseren. Deze reclame is gebaseerd op leugens van de personages waaronder een kind. Hoe kunnen de ouders zo hun kinderen leren om niet te liegen. Deze reclame is aanstootgevend.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat de doelstelling van de campagne Fagotin humoristisch is en zeker geen aanzetting tot bedrog. Hij heeft uitgelegd dat hij voorafgaandelijk aan de verspreiding van elke reclamespot, samen met een groot deel van de medewerkers de reclame bekijkt teneinde er zeker van te zijn dat de boodschap duidelijk is en dat geen enkel element van de reclame zou kunnen choqueren of een inbreuk op iets of iemand kan maken. Hij analyseert elke reclame met de grootste zorg daar hij weet dat deze ook door kinderen worden bekeken. Tijdens het voorafgaandelijk bekijken van de spots voor de kaas Fagotin, is het thema bedrog nooit naar bovengekomen bij de besprekingen. In tegendeel, de aanwezige personen hebben eerder de humoristische kant naar voor gebracht en “de kindgezindheid” van het geheel van deze spots.
Hij heeft tevens laten gelden dat de onderneming Bel Belgium zich inspant om de ethiek te respecteren, die een van de voornaamste waarden zijn van de groep. Hij tracht deze waarde te verdedigen in zijn dagelijks werk, en met name doorheen zijn reclame-boodschappen. Hij heeft benadrukt dat het helemaal niet zijn bedoeling was om te choqueren en hij betreurt dat dit de perceptie is geweest van de klager.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de spot een duidelijke humoristische knipoog bevat en dus niet van aard is om letterlijk opgevat te worden door de gemiddelde consument. De Jury is derhalve van mening dat deze reclameboodschap niet tot gevolg heeft dat wordt aangespoord tot bedrog, noch dit te minimaliseren.

Rekening houdend met wat voorafgaat en bij gebreke aan inbreuken op wettelijke en/of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: BEL BELGIUM
Product/Dienst: Maredsous
Media: TV
Initiatief: Consument
Categorie: Voedingsmiddelen
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  24/10/2007