BEKO ASOGEM – 11/09/2013

Beschrijving van de reclame

De spot toont een jongen aan het stuur van een speelgoedauto. Hij neemt een klein meisje mee en stelt haar huishoudtoestellen voor.

Motivering van de klacht(en)

De klager vraagt zich af of we deze spot zouden aanvaarden als men het kleine meisje zou vervangen door een zwart kindje. Voor hem zou dit niet het geval zijn. Waarom moeten we het dan aanvaarden voor een klein meisje?

Standpunt van de adverteerder

Om elk misverstand uit de wereld te helpen, onderstreepte de adverteerder dat het doel van een reclame is om een positief gevoel achter te laten bij het grote publiek en niet het tegenovergestelde. In dit geval is er dus geen sprake van seksisme (of van racisme). Hier geen domme mop over “blondjes” of neerbuigend lachen met vrouwen. Het verhaal gaat over kinderen die spelen en de wereld van de groten imiteren. Een jongen die zijn geliefde meeneemt voor een romantisch uitstapje om haar een nieuwe wereld te doen ontdekken die ecologischer en spaarzamer is. Deze boodschap is vooral bedoeld voor ouders die bezorgd zijn om het milieu en de toekomst van hun kinderen. Het is ook belangrijk om te noteren dat de verantwoordelijken voor de communicatie van BEKO in België vrouwen zijn.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de TV-spot kinderen toont die de rol van volwassenen spelen, waar de jongen het meisje meeneemt in de auto en uitleg geeft over een huishoudtoestel.

De Jury is van oordeel dat deze reclame niet van aard is om als seksistisch te worden begrepen door de gemiddelde consument.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BEKO ASOGEM
Product/Dienst: Huishoudtoestellen
Media: TV
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  11/09/2013