BEIERSDORF – LIZA DDC – 26/10/2021

Beschrijving van de reclame

De klaagster deelde screenshots mee van verschillende posts op het Instagramaccount van de betrokken influencer.

Deze van de post met betrekking tot het product Nivea Magnesium Dry bevat een eerste foto van de influencer in een topje en met geheven arm, en een tweede foto van twee deodoranten zonder de influencer en uitgestald op een dienblad, met de tekst:
« Mon déodorant chouchou « Nivea Magnésium Dry » pour partir en shooting et lever les bras sans me soucier de rien ! 48H de protection efficace contre la transpiration et les odeurs! Premier déodorant @nivea_be au magnésium d’origine naturelle ! 0% de sel d’aluminium et d’alcool ! #niveabe #magnesiumdry
#portrait #fashion #ootd #ootdfashion #girl #likeforlikes #followforfollowback
#instagood #instalove #likeforlike #love #follorforfollow #picoftheday #goodvibes #goals #fashion #belgianblogger #portrait ».

Deze van de post met betrekking tot het product Lotion Corps Fermeté Q10+Bronze bevat een eerste foto van de influencer zittend met een fles van het product dat ze op haar been gaat aanbrengen in de hand, en een tweede met de productfles alleen uitgestald op een tafel, met de tekst:
« Mon petit secret pour une peau bronzée toute l’année. En tant qu’ambassadrice @nivea_be, j’ai testé la Lotion Corps Fermeté Q10+Bronze. Le résultat après 10 jours ? Elle raffermit et bronze la peau naturellement sans laisser de traces ! Le petit plus que j’adore : son odeur et sa texture délicate qui me ramènent en été @nivea_be
#happyme #niveabe #niveabodyQ10 #mybodymycare
#portrait #fashion #ootd #ootdfashion #girl #likeforlikes #followforfollowback
#instagood #instalove #likeforlike #love #follorforfollow #picoftheday #goodvibes #goals #fashion #belgianblogger #portrait ».

Deze van de story met betrekking tot de Naturally Clean producten tonen onder andere de influencer die de producten gebruikt en de producten gepresenteerd op een tafel, met de verschillende stappen van haar “night routine” en met onder andere de vermeldingen “@nivea_be” en “#niveabe #NaturallyClean”.

Motivering van de klacht(en)

De klaagster deelde mee dat de influencer niet vermeldt dat het gaat om betaalde partnerschappen en aldus haar volgers misleidt wat betreft de commerciële aard van de communicatie.

Standpunt van de adverteerder

De Jury heeft zowel de betrokken influencer als het betrokken bedrijf om een reactie verzocht.

De influencer deelde mee dat de inhouden vooraf gezien en geaccepteerd zijn door de agentschappen die met de respectievelijke merken communiceren en die haar aandacht niet hebben gevestigd op dit punt.
Ze betreurt niettemin dat ze er niet aan gedacht heeft, maar het gaat om een vergetelheid en het was niet haar bedoeling om haar volgers te misleiden.
De ontbrekende vermeldingen zijn toegevoegd aan de publicaties waarvoor het nodig was en zullen ook in de toekomst worden toegevoegd.
Zij verduidelijkte dat ze een nano-influencer is die haar tips en leuke producten deelt en dat zij steeds erg transparant is geweest met haar volgers over haar campagnes.

Het betrokken bedrijf deelde mee dat de artikels 7 en 8 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel geen enkele verplichting bevatten om in een publicatie uitdrukkelijk te vermelden dat het gaat om een commerciële communicatie, maar alleen dat deze “duidelijk herkenbaar” moet zijn, dat “ze makkelijk herkenbaar (moet zijn) als advertentie” en dat “de identiteit van de marketeer kenbaar (moet) zijn”. De Aanbevelingen inzake online influencers van de Raad voor de Reclame (nu het Communicatie Centrum) preciseren dat het duidelijk herkenbare karakter van een commerciële communicatie kan voortvloeien uit de context, evenals uit de “merk- of logovermelding die duidelijk maakt dat het gaat om commerciële communicatie”.
Het betrokken bedrijf is van mening dat de op de Instagrampagina van Liza DDC gepubliceerde boodschappen duidelijk zijn wat betreft hun commerciële karakter:
- Elke publicatie vermeldt duidelijk de adverteerder door middel van een “@nivea_be” en “#niveabe”.
- De foto’s van de publicaties maken de commerciële context eveneens duidelijk via hun compositie en enscenering: de producten zijn nadrukkelijk op de voorgrond geplaatst in een kadrering die geen enkele twijfel laat over het commerciële karakter van de foto’s.
- De tekst van de publicaties is eveneens duidelijk wat betreft de commerciële communicatie. De publicaties verwijzen naar de exacte benaming van de naar voor gebrachte producten (Nivea Magnesium Dry, #NaturallyCtean, Lotion Corps Fermeté Q1O+Bronze) en de tekst van de publicaties is van publicitaire aard (« 48H de protection efficace contre la transpiration et les odeurs ! Premier déodorant @nivea-be au magnésium d'origine naturelle ! 0% de sel d'aluminium et d'alcool ! », « Elle raffermit et bronze la peau naturellement sans laisser de traces ! »). Ten slotte vermeldt de influencer openlijk haar statuut in één van de publicaties: « En tant qu'ambassadrice @nivea_be, j'ai testé la Lotion [...] ».
Het bedrijf is dus van mening dat de publicaties van Liza DDC, bekeken in hun context en beoordeeld in hun geheel, duidelijk herkenbaar waren als commerciële communicaties.
Ingevolge de ontvangst van de klacht en zonder nadelige erkentenis, heeft het bedrijf desalniettemin vrijwillig gevraagd heeft om de publicaties bij te werken, die sindsdien uitdrukkelijk het betaalde partnerschap en de vermelding “#ad” vermelden. Deze toevoegingen verduidelijken het commerciële karakter van de publicaties nog meer.

Jurybeslissing

De Jury heeft er nota van genomen dat de klaagster verwees naar verschillende posts op het Instagramaccount van de betrokken influencer en dat zij van mening is dat bij gebrek aan vermelding dat het om betaalde partnerschappen gaat, er sprake is van misleiding ten aanzien van de volgers wat betreft het commerciële karakter van de communicaties in kwestie.

Ingevolge het antwoord van het betrokken influencer heeft de Jury er nota van genomen dat het wel degelijk gaat om commerciële communicaties waarvan de inhoud vooraf gezien werd door het reclameagentschap dat communiceert met het merk en dat de afwezigheid van een duidelijke vermelding een eenvoudige vergetelheid is en niet als bedoeling had om haar volgers te misleiden. De betrokken influencer voegde toe dat zij hier onmiddellijk aan verholpen heeft door de vermeldingen “partenariat rémunéré” (“betaald partnerschap”) en “#ad” toe te voegen.

De Jury heeft er eveneens nota van genomen, op basis van de reactie van de betrokken adverteerder, dat deze de publicaties in kwestie als zijnde duidelijk herkenbaar als commerciële communicaties beschouwt, met name gelet op de verwijzingen naar de adverteerder aan de hand van “@nivea_be” en “#niveabe”, de compositie van de foto’s die de producten nadrukkelijk op de voorgrond plaatsen en de tekst van de publicaties, die van publicitaire aard is en verwijst naar de exacte benaming van de gepromote producten. De adverteerder voegde niettemin toe dat hij gevraagd heeft om de publicaties bij te werken, zonder enige nadelige erkentenis, om hun commerciële karakter nog meer te verduidelijken.

De Jury heeft het dossier onderzocht in het kader van artikel 7 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel dat bepaalt dat marketingcommunicatie duidelijk als zodanig herkenbaar moet zijn, ongeacht de vorm en het gebruikte medium en dat als een advertentie verschijnt in een medium dat nieuws of redactioneel materiaal bevat, ze zo moet worden voorgesteld dat ze makkelijk herkenbaar is als advertentie, en in het licht van de Aanbevelingen van het Communicatie Centrum inzake online influencers.

De Jury heeft vastgesteld dat de betrokken posts inderdaad bepaalde elementen bevatten die erop zouden kunnen wijzen dat het om commerciële communicaties gaat, maar zij is van mening dat deze in dit geval niet volstaan opdat de commerciële aard van de posts gemakkelijk herkenbaar zou zijn voor de gemiddelde consument.

De Jury is derhalve van oordeel dat de betrokken commerciële communicaties niet duidelijk als zodanig herkenbaar zijn ten aanzien van andere communicaties aanwezig op het account van de influencer.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepaling, heeft de Jury de influencer en de adverteerder derhalve verzocht om de betrokken commerciële communicaties te wijzigen, en bij gebreke daaraan deze niet meer te verspreiden.

Gevolg

In dit verband heeft de Jury er nota van genomen dat de influencer en de adverteerder hebben meegedeeld dat er reeds wijzigingen werden aangebracht om het commerciële karakter van de communicaties te verduidelijken.

Adverteerder: BEIERSDORF – LIZA DDC
Product/Dienst: Nivea-producten
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Categorie: Cosmetica
Datum afsluiting:  26/10/2021