BEIERSDORF – 04/02/2014

Beschrijving van de reclame

De spot toont onder meer een vrouw in een douche, zonder dat geslachtsdelen in beeld komen. Als zij uit de douche komt, heeft zij een beha aan en doet zij een bloes aan.

Motivering van de klacht(en)

De klager haalt aan dat meermaals de borsten van de douchende vrouw half getoond worden en op het einde van de reclame zelfs volledig. De klager vraagt zich af waarom dit nodig is. Meer en meer wordt een naakte dame in de media en hierdoor in de maatschappij als normaal gezien. Vrouwen zijn meer dan enkel een seks- en lustobject.

Standpunt van de adverteerder

De Jury heeft deze TV-spot onderzocht op basis van de artikels 4 en 6 van haar reglement (zie www.jep.be, rubriek “reglement”) die voorzien dat in geval van onontvankelijkheid, manifeste inbreuken of manifest gebrek aan inbreuken, de adverteerder niet wordt uitgenodigd zijn standpunt over te maken.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de TV-spot onder meer een vrouw in een douche toont, zonder dat evenwel geslachtsdelen in beeld komen.

De Jury merkt op dat het product in verband staat met de getoonde beelden.

Rekening houdend met de huidige maatschappelijke context is de Jury van oordeel dat deze beelden niet aanstootgevend of onfatsoenlijk overkomen en geenszins van aard zijn om de waardigheid van de vrouw aan te tasten.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BEIERSDORF
Product/Dienst: Nivea Body Milk
Media: TV
Initiatief: Consument
Categorie: Cosmetica
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  04/02/2014