BEHERMAN – 26/03/2009

Beschrijving van de reclame

Op de website van Saab.be onder de rubriek “Concept Cars” bevinden zich onder de titels “Natuurkracht” en “Totale Controle” ondermeer de volgende beweringen:

NATUURKRACHT: Kunt u een auto met 300 pk rijden en nog steeds zeggen dat u de natuur respecteert? Absoluut! (…)

TOTALE CONTROLE: (…) Wanneer u tijdens het rijden hard de bocht induikt, levert eLSD meer vermogen aan het buitenste achterwiel. Zo kunt u de bochten nog sneller nemen met minder stuurkracht.(…)

Motivering van de klacht(en)

Op de website van Saab Biopower http://www.saab.be/be/du/start#/world/concept-cars/concept-archive/9-4XBioPowerConcept/carrousel:all/ zijn er nog steeds beweringen terug te vinden zoals
• "NATUURKRACHT: kan u met een auto met 300pk rijden en nog steeds zeggen dat u de natuur respecteert? Absoluut!" (inbreuk tegen de mileureclamecode)
• "TOTALE CONTROLE: Wanneer u tijdens het rijden hard de bocht induikt,... Zo kan u bochten nog sneller nemen met nog minder stuurkracht" (Inbreuk tegen de Febiac code)
• TECHNISCHE GEVENS: geen CO2 uitstoot weergegeven (Inbreuk KB 5 september 2001 en ook febiac code)

Dit zijn ook herhaalde inbreuken. Wat gebeurt er nu?

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde zijn standpunt mee m.b.t. de 3 opmerkingen van de klager:

1. Natuurkracht
Het feit te verklaren dat een wagen 300 pk ontwikkelt, lijkt hem geen “misdaad” te zijn. Het feit dat iemand met een wagen rijdt die 300 pk ontwikkelt, wil de facto niet zeggen dat deze persoon op een onverantwoorde wijze met deze wagen zal rijden. Het feit dat hij verklaart dat het rijden met zo’n type wagen de natuur respecteert, wordt verder in de tekst uitgelegd: deze wagen, rijdend op bio-ethanol, stoot minder CO2 uit dan een gelijksoortige wagen die niet op E85 rijdt. Niettemin, is de adverteerder bereid om de woordkeuze te veranderen naar : “Kunt u een auto met 300pk rijden en nog steeds zeggen dat u minder fossiele CO2 uitstoot dan een gelijkaardige wagen die op fossiele brandstof rijdt ? Absoluut !.”

2. Totale controle
De adverteerder is van oordeel dat de klager de zin uit zijn context heeft genomen. Refererend naar het e-LSD systeem (elektronisch gelimiteerd slipdifferentieel), die daadwerkelijk de bochten beter kan nemen, waardoor het veiliger rijden wordt. Ook hier is de adverteerder bereid om de woordkeuze te veranderen naar “veiliger” i.p.v. “sneller”.

3. Technische gegevens
De CO2-cijfers (251 g/km op benzine) worden vermeld in dezelfde lettergrootte en typografie.
De adverteerder deelde tevens mee dat de wagen, waarover dit dossier handelt, nog een concept car is, die nog niet gecommercialiseerd noch geproduceerd wordt. Reden ook dat de technische gegevens voorlopig zijn.

Jurybeslissing

1) M.b.t. NATUURKRACHT: Kunt u een auto met 300 pk rijden en nog steeds zeggen dat u de natuur respecteert? Absoluut! (…)

De verwijzing naar 300 pk geschiedt zonder verwijzing naar snelheid. De Jury is derhalve van mening dat deze bewering niet strijdig is met art. 1 van de Febiac code.

Anderzijds merkt de Jury op dat de bewering “de natuur respecteren” een absolute bewering betreft die impliceert dat deze wagens geen gevolgen zouden hebben voor het leefmilieu. Aangezien deze wagens niet zonder gevolgen zijn voor het leefmilieu (zij blijven CO2 uitstoten), is de Jury van oordeel dat dergelijke absolute bewering strijdig is met art. 7 van de milieureclamecode. De Jury heeft derhalve aan de adverteerder verzocht om deze bewering te wijzigen.

Dienaangaande heeft de Jury genoteerd dat de adverteerder bereid is om de woordkeuze te veranderen naar: “Kunt u een auto met 300pk rijden en nog steeds zeggen dat u minder fossiele CO2 uitstoot dan een gelijkaardige wagen die op fossiele brandstof rijdt ? Absoluut !.”
De Jury is van oordeel dat dergelijke formulering niet strijdig is met voornoemde bepaling van de milieureclamecode en evenmin misleidend is nopens de eigenschappen mbt de gevolgen voor het leefmilieu.

De Jury heeft de aandacht van de adverteerder erop gevestigd dat zij bij een volgende inbreuk m.b.t. milieuclaims gebruik zal maken van art. 10 van het Juryreglement dat bepaalt dat zij van de adverteerder en/of het agentschap kan eisen dat ze haar voorafgaandelijk de volgende campagne betreffende hetzelfde product voorleggen en dit gedurende een termijn vastgelegd door de Jury. Het is derhalve aangewezen voor de adverteerder om in de toekomst aandachtiger te zijn m.b.t. gebruik van milieuclaims.

2) M.b.t. TOTALE CONTROLE: … Wanneer u tijdens het rijden hard de bocht induikt, levert eLSD meer vermogen aan het buitenste achterwiel. Zo kunt u de bochten nog sneller nemen met minder stuurkracht.

De Jury is van oordeel dat de bewering (bochten nog sneller nemen …) op een provocerende manier gesteld wordt en derhalve strijdig is met art. 1 van de Febiac code. De Jury heeft derhalve aan de adverteerder verzocht om deze bewering te wijzigen.

Dienaangaande heeft de Jury genoteerd dat de adverteerder bereid is om de woordkeuze te wijzigen: veiliger (ipv sneller). De Jury is van oordeel dat dergelijke formulering niet strijdig is met voornoemde bepalingen van de Febiac code.

3) M.b.t. TECHNISCHE GEGEVENS.

De Jury neemt er nota van dat het om concept cars gaat (zoals links bovenaan van de webpagina vermeld) die nog niet gecommercialiseerd, noch geproduceerd worden en dat er wel degelijk indicatieve gegevens werden weergegeven. Gelet hierop heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren m.b.t. dit luik.

M.b.t. punten 1 en 2 heeft de Jury aan de adverteerder verzocht om de bewijzen van de doorgevoerde wijzigingen over te maken.

De adverteerder deelde de bewijzen van de doorgevoerde wijzigingen mee.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BEHERMAN
Product/Dienst: Saab
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Milieu, Andere
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  26/03/2009