BEHERMAN – 05/09/2008

Beschrijving van de reclame

Een advertentie met als slogan “Tomorrow topless?” toont een Saab Cabrio op een strand .

Vermeldingen onderaan: « Enjoy the Saab 9-3 Convertible. Prices starting at 29.990, net » dan later, in een kleiner lettertype : « Saab 9-3 Convertible 1.8t : Fuel consumption in combined driving (l/km) 8,6. CO2 emission (g/km) 206. »

Motivering van de klacht(en)

1) Mag men een voertuig afbeelden op eens strand terwijl het in België verboden is om op een strand te rijden of te parkeren. Is het niet onverantwoord te suggereren dat men mag parkeren op het strand ?
2) De reclame suggereert een prijs vanaf 29.990 € terwijl de website een prijs voorstelt die begint aan 35.300 €.
3) Door aan te kondigen « Fuel consumption in combined driving (l/km) 8,6 », begaat de adverteerder een inbreuk. Enerzijds omdat het voertuig in kwestie geen 8,6 l/km verbruikt, maar wel 8,6 l/100km. Anderzijds, volgens www.saab.be, verbruikt geen enkele versie/variant van dit model 8,6 l/100km. De Saab 9-3 Cabriolet 1.8t verbruikt 8,1 l/100km in de manuele versie en 9,7 l/100km in de automatische versie. Waarmee stemt 8,6 l/100km overeen?
4) Door aan te kondigen : « CO2 uitstoot (g/km) 206 », begaat de adverteerder eveneens een inbreuk. Volgens www.saab.be, stoot geen enkele versie /variant van dit model 206 gCO2/km. De Saab 9-3 Cabriolet 1.8t stoot 192 gCO2/km uit in de manuele versie en 233 gCO2/km in de automatische versie.. Waarmee stemt 206 gCO2/km overeen ?
5) Is het tenslotte wel legaal om een reclame in het Engels te voeren terwijl het doelpubliek Franstalig is?
 

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder beantwoordde de verschillende punten als volgt :

1) Hij liet gelden dat het algemeen geweten is dat wettelijk gezien geen enkel voertuig op het strand mag rijden, behalve interventievoertuigen of voertuigen die daartoe toestemming van de overheden bekomen hebben. « Tomorrow Topless » is een symbolische uitdrukking die het verband legt tussen het voertuig en een persoon die zich ontkleedt. De aanwezigheid op het strand (door opeenstapeling van beelden en trucage) is een humoristisch effect om de eigenschappen van de cabriolet op de voorgrond te plaatsen die al dan niet kan gedecapoteerd worden rekening houdend met de weersschommelingen.
2) Hij deelde mee dat de nettoprijs van 29.990€ wel degelijk vermeld is op de website onder de titel"conditions estivales/ zomercondities". Deze speciale acties zijn op de website aanwezig sinds juli 2008. De prijs van 35.300€ heeft betrekking op de modellen 2009 beschikbaar zonder promoties.
3) Hij benadrukte dat de vermelde cijfers mbt verbruik en CO2 correct zijn. Zij verwijzen naar de modellen 2008 (waar het voorgesteld cabrio model deel van uitmaakt). De vermelding “8.6l/km » betreft een drukfout.
4) Wat betreft de keuze voor de Engelse taal betreft, liet hij gelden dat rekening houdend met de diversiteit van het publiek in Knokke, de redactionele context van het magazine Zoute People meertalig is. Het is op om die reden en niet om in een taalpolemiek te treden, dat hij net zoals de meeste andere adverteerders gekozen heeft om de advertentie in het Engels te plaatsen.

Tenslotte benadrukte hij dat de reclame niet ontwikkeld werd met de bedoeling om de toepasselijke codes of regels te schenden, maar om het model te associëren met de zomerperiode gericht naar het publiek in Knokke en dit met een knipoog. Hij preciseerde tevens dat de actie beperkt was in de tijd en de advertentie niet meer verschijnt.

Jurybeslissing

Het standpunt van de Jury mbt de verschillende punten :

1) Afbeelding van een voertuig op een strand:
De advertentie toont een Saab op een strand. De Jury is van oordeel dat deze visual geen plaats toont die duidelijk ontoegankelijk is voor gewone weggebruikers. Integendeel, deze visual bevat het risico aan te sporen tot een onwettelijke gedraging die bovendien oneerbiedig is voor het leefmilieu, hetgeen strijdig is met art. 4 van de Febiac code.

2) De voorgesteld prijs van 29.990 €:
De advertentie toont het cabrio-model 2008 tegen de prijs van 29.990 €. De Jury heeft vastgesteld dat deze prijs effectief op website www.saab.be vermeld wordt onder de titel « zomercondities ». De prijs van 35.300€ heeft betrekking op de modellen 2009 die beschikbaar zijn zonder promoties.

3) Verwijzing naar het verbruik en de CO2 uitstoot:
Wat betreft de vermelding 8,6 l/km, heeft de Jury genoteerd dat het om een drukfout gaat.

Anderzijds heeft de Jury vastgesteld dat de advertentie een Saab Cabrio toont en Saab 9-3 Convertible vermeldt (dus zonder precisering mbt model/versie).

Het brandstofverbruik en de CO2 uitstoot dient vermeld te worden overeenkomstig met het K.B. van 5 september 2001 betreffende de beschikbaarheid van consumenteninformatie over het brandstofverbruik en de de CO2-uitstoot bij het op de markt brengen van nieuwe personenauto’s.

Indien de reclame meer dan één model dekt, dienen óf de officiële brandstofverbruikgegevens en CO2 gegevens voor alle vermelde modellen óf een reeks gegevens variërend van het slechtste tot het beste brandstofverbruik/CO2 te worden opgenomen, en dit op basis van bijlage IV van het voornoemde K.B.

Wanneer verscheidene varianten en/of uitvoeringen onder één model zijn gegroepeerd, zijn de op te geven waarden voor het brandstofverbruik en de CO2 uitstoot van dat model gebaseerd op de uitvoering en/of versie met het hoogste officiële brandstofverbruik/CO2 uitstoot binnen die groep.

Aangezien de bovenvermelde bepalingen niet werden nageleefd, is de Jury van oordeel dat deze advertentie strijdig is met het voornoemd Koninklijk Besluit.

De Jury heeft de adverteerder tevens aan herinnerd dat Febiac recentelijk haar ethische code terzake heeft aangepast (code inzake reclame voor motorrijtuigen, hun onderdelen en toebehoren). Artikel 5 van deze code voorziet concrete en objectieve parameters mbt de leesbaarheid en zichtbaarheid van de vermeldingen inzake brandstofverbruik en CO2-uitstoot. De Jury heeft aan de adverteerder verzocht om hiermee rekening te houden vanaf 1 september 2008 (datum van inwerkingtreding).

5)De Jury heeft geen opmerkingen geformuleerd mbt het taalgebruik in de reclame, daar het gebruik van de Engelse taal in casu geen inbreuk vormt.

Gelet op wat voorafgaat, heeft de Jury aan de adverteerder verzocht om de advertentie in kwestie te wijzigen door ze in overeenstemming te brengen met de toepasselijke bepalingen en bij gebreke daaraan deze advertentie niet meer te verspreiden.

Gevolg

Dienaangaande heeft de Jury genoteerd dat de advertentie niet meer zal verschijnen.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BEHERMAN
Product/Dienst: Saab 9-3 Cabrio
Onderzoekscriteria: Waarachtigheid, Wettelijkheid, Milieu
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  05/09/2008