BEHERMAN – 03/12/2003

Beschrijving van de reclame

Een advertentie met als titel : « Why Golf if you can have Sex ? new Mazda 3 » toont een wagen van het merk. Onder de advertentie bevindt zich een andere foto van de wagen, een verklarende tekst m.b.t de eigenschappen, de prijs, de veiligheidsslogan en een uitnodiging voor de “adrenalinedagen”. Bovenaan bevindt zich het logo van het merk.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame informeert geenszins haar cliënteel, kleineert de concurrentie op een ongegronde en arglistige manier en het logo van het merk heeft een seksuele connotatie.

Jurybeslissing

Wat het gebruik van de Engelse taal in de titel betreft, alsook wat het logo betreft, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren bij gebreke aan inbreuken terzake op wettelijke en/of zelfdisciplinaire bepalingen. Anderzijds was de Jury van oordeel dat het woord “Golf” (met hoofdletter) door vele personen kan gepercipieerd worden als zijnde een verwijzing naar het concurrerend automerk van Volkswagen en niet naar “golf” als sport, temeer daar op dit moment door deze concurrent uitgepakt wordt met de nieuwe Golf en er anderzijds geen enkel element in de reclame aanwezig is dat doet denken aan de golfsport. Zij is de mening toegedaan dat de wijze waarop tegelijkertijd naar het concurrerend automerk en naar seks wordt verwezen getuigt van een gebrek aan goede smaak, daar het op een oneigenlijke, zelfs triviale manier geschiedt zonder wezenlijke kenmerken te vergelijken. Zij heeft dan ook een advies van voorbehoud geformuleerd tov deze reclameboodschap, overeenkomstig art. 4 van haar reglement.

Adverteerder: BEHERMAN
Product/Dienst: Mazda
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Fatsoen en goede smaak, Kleineren
Initiatief: Consument
Type beslissing: Advies van voorbehoud
Datum afsluiting:  03/12/2003