BEHERMAN – 03/02/2000

Beschrijving van de reclame

Met als titel “Saab versus Russische Roulette” toont de advertentie een tweevaksbaan waarop een auto achter een vrachtwagen rijdt en in de tegenovergestelde richting een aankomende vrachtwagen. De tekst die begint met de woorden “U ziet eindelijk een gaatje in het verkeer. Uw hersenen sturen een bericht naar uw voet. Uw voet duwt meteen het gaspedaal in. Maar hoe snel reageert uw auto ? legt de nadruk op de acceleratiekenmerken van de turbodiesel.

Motivering van de klacht(en)

De conformiteit met de Febiac code moet worden onderzocht.

Jurybeslissing

De Jury vestigde de aandacht van de adverteerder op de toepasselijke regels (Febiac code : onveilig rijgedrag, rijgedrag of veiligheidsregels niet op een positieve manier voorgesteld) en deed de aanbeveling de advertentie niet meer te verspreiden. De adverteerder liet gelden dat de advertentie, die deel uitmaakt van een internationale campagne waarvan de eerste zin altijd begint met “Saab versus..”, niet aanzet tot snelheid of onvoorzichtigheid maar de lezer duidelijk wil maken dat een goede reprise “koud zweet” kan doen vermijden en de veiligheid bij het sturen vergroot. Hij heeft evenwel beslist de verschijning van de advertentie stop te zetten en bevestigde dat ze in de toekomst in België niet opnieuw zal verschijnen.

Adverteerder: BEHERMAN
Product/Dienst: Saab 9-3
Media: Magazine
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Jury
Datum afsluiting:  03/02/2000