BECKERS BENELUX nv – 03/11/2010

Beschrijving van de reclame

Het gaat om een reeks van 4 verschillende tv-spots.

1/ Kussen

Een jongen en zijn vriendin zitten op de sofa te kussen. De jongen stelt zich plots wat terughoudend op. Vervolgens komt een gespierde arm in beeld die een hamburger in de mond van de jongen duwt. Hierna krijgt de jongen een slag tegen zijn been.

2/ Webcam

Een jongen is voor zijn webcam aan het zingen. Vervolgens komt een gespierde arm in beeld die een hamburger in de mond van de jongen duwt. Hierna krijgt de jongen een slag tegen zijn hoofd.

3/ Keuken

We zien een jongen die probeert een bokaal te openen. Het lukt hem niet en hij vraagt aan zijn vriendin om de bokaal te openen.
Vervolgens komt een gespierde arm in beeld die een hamburger in de mond van de jongen duwt. Hierna krijgt de jongen een slag tegen zijn hoofd.

4/ Zetel

Een jongen en zijn vriendin kijken samen naar een film. De vriendin is aan het wenen en de jongen begint ook te wenen.
Vervolgens komt een gespierde arm in beeld die een hamburger in de mond van de jongen duwt. Hierna krijgt de jongen een slag tegen zijn hoofd.

In elke spot:

Voice over: Meer Bicky, meer man.

Afbeelding van het product + naam van het product met slogan “Meer Bicky, meer man” en vermelding van de website.

We zien de jongen terug met de Bicky nog in zijn mond. Hij houdt een kaartje vast dat door de gespierde arm wordt gekrast.

Voice over: krab en win fantastische Bicky Royal prijzen in ’t frituur.

Motivering van de klacht(en)

1/ Deze spotjes duiden dat mannen die zich niet conform de geldende gendereigenschappen van mannen gedragen(stoer zijn, niet huilen, geen emotie tonen, sterk zijn, …) eigenlijk wel wat slaag mogen krijgen. Alsof het niet hoort om je als man je buiten de lijntjes van het typische mannelijke te begeven. Deze spotjes hebben, voor een doelgroep die duidelijk uit jonge mannen bestaat, een duidelijke boodschap dat door het doen eten van een Bicky burger (want de Bicky burger wordt zomaar in de mond van de man geduwd) mannen van 'vervelende' 'vrouwelijke' eigenschappen verlost worden.

2/ Deze reclame is erover en zet aan tot pestgedrag/fysiek geweld op jongens die zich niet mannelijk genoeg gedragen.

3/ Het gaat om seksistische reclame die duidelijk aanzet en oproept tot discriminatie van mensen die een andere invulling hebben van hun gender-identiteit en werkt geweldplegingen op transgenders mee in de hand.

Standpunt van de adverteerder

Sinds begin september is de Bicky Royal in diverse frituren in België verkrijgbaar. De Bicky Royal is een grote burger van ruim 400 gram. De Bicky Royal is bijna 2 keer zo groot als een normale burger en dan ook vooral geschikt voor de grote eter. Om die reden heeft de adverteerder ervoor gekozen de Bicky Royal als overdreven mannelijk te positioneren.

Aangezien Bicky Burger een jongerenmerk is, gebruikt de adverteerder graag leuke, opvallende humor in de communicatie met zijn doelgroep. In de volledige lanceringcampagne van Bicky Royal maakt hij gebruik van overdrijving en absurde humor.
Dat het om overdreven en absurde humor gaat blijkt duidelijk uit de display waar de spierballen vervangen zijn door burgers en ook de gekozen gadgets zijn overdreven ‘mannelijk’ (opblaashamer, ketting en bierflesopener).

In lijn met de rest van de campagne maakt de adverteerder ook in de tv-spots gebruik van overdrijving en absurde humor om de Bicky Royal te presenteren. Dit verklaart de keuze voor banale situaties waar mannen dankzij de Bicky Royal ‘gered’ worden. De situaties in de spots zijn duidelijk willekeurig gekozen en viseren geen specifieke groep jongeren. De personen die in de tv-spots meespelen zijn gewone jonge mannen en vrouwen.

Dat de spots zeer absurd bedoeld zijn blijkt zijns inziens duidelijk uit de manier waarop de Bicky Royal in de mond geduwd wordt, de extreem gespierde arm die gebruikt wordt en de tik die op het einde wordt uitgedeeld. Dit alles wordt in zwaar overdreven vorm gebracht (zelfs in audio worden deze zaken begeleid door overdreven, tekenfilm-achtige geluiden) juist om ervoor te zorgen dat het niet aggressief overkomt. In de tekenfilms van Tom & Jerry wordt ook wel eens een tik uitgedeeld, maar dit komt dan ook niet agressief over maar is onderdeel van de humor.

De adverteerder betreurt het ten zeerste dat er een aantal klachten zijn binnengekomen omtrent zijn commercial. Hij is echter van mening dat hij in zijn commercial geen onethische zaken tentoonspreidt, maar op humoristische en absurde wijze zijn boodschap heeft overgebracht.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de spots jonge mannen in verschillende situaties tonen (kussend op de zetel, zingend voor de webcam, wenend bij een film en één die een glazen pot niet open krijgt). Daarna komt er een gespierde arm in beeld die een burger in de mond van de man duwt en hem slaat op het achterhoofd, waarna men leest en hoort ‘Meer Bicky, meer man’.

De Jury is van mening dat de slogan ‘Meer Bicky, meer man’, de scènes, alsook de grootte van de burger allemaal van dezelfde rangorde zijn en duidelijk overdreven overkomen.

De Jury is van oordeel dat de spots dermate overdreven, absurd en humoristisch zijn dat ze niet letterlijk/ernstig genomen kunnen worden en dat ze niet denigrerend, discriminerend of stereotyperend overkomen.

Gelet op deze overdreven context, is de Jury tevens van oordeel dat de spots niet van aard zijn om tot pestgedrag/geweld aan te zetten.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BECKERS BENELUX nv
Product/Dienst: Bicky Royal
Media: TV
Onderzoekscriteria: Fatsoen en goede smaak
Initiatief: Consument
Categorie: Voedingsmiddelen
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  03/11/2010