BE TV – 23/12/2008

Beschrijving van de reclame

De spot toont een familie die Kerstmis viert. Een man opent een geschenk waaruit een hand tevoorschijn komt die hem slaat. De andere leden van de familie lijken beschaamd en gegeneerd.
Tekst: “Ne pas recevoir BeTV fait mal”.

Motivering van de klacht(en)

De spot toont een familie die kerstgeschenken opent. In één van de geschenken die door de “vader” geopend wordt, komt een hand te voorschijn die hem slaat op een gewelddadige manier. De daaropvolgende tekst legt uit dat hij niet voor BeTV gekozen heeft. De klager meent dat in een periode waar geweld heerst, deze spot niet op zijn plaats is, temeer daar men verwijst naar een feest dat symbool staat voor liefde en vrede, alsook voor gastvrijheid.
Bovendien brengt hij een boodschap mbt schuldgevoel terwijl de door BeTV gehanteerde tarieven niet heel toegankelijk zijn.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder benadrukte dat het geenszins zijn bedoeling was om iemand met deze spot te kwetsen. Het leek hem dat de klager de boodschap die hij wilde brengen, niet goed begrepen heeft. De klager stelt namelijk dat de tekst uitlegt dat hij niet gekozen heeft voor BeTv, maar de tekst van de spot zegt iets anders: “Ne pas recevoir BeTV fait mal”. Met andere woorden, de boodschap van de spot is beduidend anders dan wat de klager begrepen heeft: men gebruikt een metafoor om het gevoel weer te geven dat men heeft als men geen BeTV krijgt met Kerstmis, namelijk een teleurstelling. Om dit te doen, bracht de adverteerder een bekende uitdrukking in beeld (een klap in het aangezicht). De spot legt alleen maar uit dat las men zeker wil zijn dat men niemand teleurstelt, men best BeTV kan schenken. Hij is van oordeel dat deze spot geenszins aanzet tot geweld (noch fysisch, noch psychologisch), in tegendeel. Men spoort niemand aan om geweld te gebruiken tijdens deze periode.

Jurybeslissing

De Jury stelde vast dat de tv-spot een man toont die een klap n het gezicht krijgt bij het openen van zijn kerstgeschenk en dat de bedoeling van deze spot erin bestaat om de teleurstelling in beeld te brengen en de volgende boodschap te vertalen “Ne pas recevoir BeTV fait mal”.

De Jury is van oordeel dat gelet op het humoristische en overdreven effect, dit niet doet denken aan geweld. De Jury is derhalve van oordeel dat deze spot niet van aard is om aan te sporen tot geweld.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke en zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BE TV
Product/Dienst: Themazender
Media: TV
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  23/12/2008