BE TV – 23/11/2004

Beschrijving van de reclame

Een tv-spot toont achtereenvolgens 3 vrouwen die mekaar aankijken terwijl ze een vis imiteren door voortdurend hun mond open en dicht te doen. Ze zitten samen in een huiskamer en op de salontafel staat een karaf rode wijn met 3 gevulde glazen, alsook een visbokaal waarin een goudvis zwemt die met zijn bek dezelfde beweging maakt. Mannenstem : « Maintenant, vous pouvez voir autre chose que toujours la même chose. ». Mannenstem en tekst : « BeTv, c'est 6 chaînes premium et 6 bouquets thématiques au choix. BeTV, déchaînez-vous »

Motivering van de klacht(en)

Deze spot degradeert de vrouw in het algemeen door zijn aanpak van laag niveau. Hij vertrekt van het principe dat de vrouw “beest” een grote bek heeft en weinig allure. De vrouw op deze manier afbeelden getuigt van een humor die denigrerend en kwetsend is.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat de spot enkel de bedoeling heeft om d.m.v absurde humor, de situatie van de kijker die zich verveelt met altijd dezelfde programma's in de verf te zetten, net zoals het leven van een vis monotoon kan zijn en met als boodschap : “eindelijk een televisie die iets anders aanbiedt dan altijd hetzelfde”. Wat de keuze van de personages betreft, had hij net zo goed mannen als vrouwen kunnen nemen of ook jongeren of bejaarde personen. Hij benadrukte dat de personages getypeerd zijn teneinde in de verf te zetten dat het om een parodistische komedie gaat en zij tonen op een ontspannen manier de verveling en het gebrek aan diversiteit die sommigen ondervinden voor hun televisie.

Jurybeslissing

De Jury was van oordeel dat deze spot totaal absurd overkomt, gelet op het duidelijk karikaturaal karakter. Zij was de mening toegedaan dat het inderdaad duidelijk is dat deze personages een vis imiteren teneinde de boodschap in de verf te zetten, zonder een negatief beeld te willen brengen van de vrouw. Zij heeft gemeend dat gelet op deze context, de spot geen kleinerend beeld weergeeft van de vrouw, noch haar waardigheid aantast. Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen heeft zij derhalve geen opmerkingen geformuleerd.

Adverteerder: BE TV
Product/Dienst: Betaal TV
Media: TV
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  23/11/2004