BE TV – 18/06/2008

Beschrijving van de reclame

In een radiospot met achtergrondmuziek kondigt een man het volgende aan: « - Le savoir-vivre dans le monde des séries.

Vrouwenstem:
- On ne pose sa fourchette ni à droite ni à gauche de l’assiette, on la plante dans l’oeil de sa belle-mère. On ne courtise pas la femme de son meilleur ami, on couche seulement avec elle. On n’est jamais mort de rire, soit on rit, soit on est mort. Enfin, on ne fait jamais de baby-sitting, éventuellement on garde des enfants et on les rend moyennant une rançon. »

Voix off : « Sur BeTV, découvrez l’univers scandaleux des meilleures séries du moment : Dirty Sexy Money, Nip Tuck 5 et Desperate Housewives 4 et en plus, BeTV est gratuit tout l’été. BeTV. Déchaînez-vous. Mais oui, déchaînez-vous. Offre soumise à conditions. BeTV est disponible en exclusivité sur le câble. »

Motivering van de klacht(en)

In de actuele context (Dutroux, Fourniret,…) is deze reclame op z’n minst choquerend.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat de spot reclame maakt voor een TV serie (Dirty Sexy Money) waarin de hoofdrolspelers zich niet zedig gedragen: houden er immorele gedragingen op na, aarzelen niet om hun partner te bedriegen, hun concurrenten uit te schakelen….
Het principe van de spot bestaat er dus in om de zeden in de serie te beschrijven. Een persoon legt uit dat “in de wereld van de series”, men niet dit doet, maar eerder dat. Nergens in de spot wordt gezegd “doe dit of doe dat”, want dat zou inderdaad een aansporing uitmaken tot immoraliteit. Op het einde van de spot hoort men een andere stem die zegt “ Sur BeTv, découvrez le monde scandaleux des séries…, hetgeen verklaart dat hij , net zoals de klager, vindt dat de moraal van de hoofdrolspelers niet aan te bevelen is.
Hij benadrukte dat het dus geenszins zijn bedoeling was om wansmaak voorop te stellen, noch nodeloos te choqueren en evenmin om kwalijke of laakbare gedragingen te banaliseren. Hij wou enkel aan de luisteraars de leefwereld en de sfeer van series op Betv voorstellen.

Jurybeslissing

De Jury heeft vooreerst vastgesteld dat de spot twee verschillende stemmen gebruikt : een mannenstem die bij het begin van de spot « le savoir-vivre dans le monde des séries » aankondigt, en vervolgens een gekunstelde vrouwenstem die symbool staat voor beschaafdheid.
De spot eindigt met dezelfde mannenstem die eraan herinnert dat het om de leefwereld van de series gaat. ( « sur Be TV, découvrez le monde scandaleux des séries »).

Binnen deze context en rekening houdend met het geheel van de radiospot in kwestie (ammenstem die preciseert dat het de leefwereld van de series gaat), heeft de Jury gemeend dat de gebruikte toon in kwestie duidelijk figuurlijk is en niet van aard is om de meerderheid van het publiek te choqueren.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BE TV
Product/Dienst: BeTV
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  18/06/2008