BE TV – 11/06/2008

Beschrijving van de reclame

Een radiospot laat een telefoongesprek horen:
« - BeTV, bonjour !
- Oui, bonjour. Ben voilà, je m’appelle Piet. Je suis marié avec un femme très jolie, hein. J’ai beaucoup d’amis : ils m’aiment bien. D’ailleurs, ils rigolent toujours avec moi. Ils disent toujours “Ah ! T’es bien brave, Piet.” Alors voilà, le brave Piet, il vous appelle pour savoir si ce serait possible de passer sur BeTV. Voilà, c’est tout. »

Voice off : « Désolé, sur BeTV, il n’y a que les vraies stars du cinéma. Retrouvez-les toutes notamment dans Blood Diamond et Le Parfum. Et profitez de BeTV gratuitement jusqu’en août. »

Tekst : « BeTV. Déchaînez-vous. Mais oui, déchaînez-vous. »

Voice off : « Offre soumise à conditions. BeTV est disponible en exclusivité sur le câble. »

Motivering van de klacht(en)

Op het einde van de reclamespot, wordt het volgende gesteld: “BeTV est exclusivement disponible sur le câble”. Dit is misleidend want BeTV is verkrijgbaar via de straalzender van Waver.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder verduidelijkte dat hij inderdaad over een analoge hertzzender beschikt, zoals de klager onderlijnt. Deze hertzzender is beperkt in het aantal programma’s (te weten Be1). De klager kan dus via deze weg de programma’s van Be1 ontvangen, en dit ongecodeerd tussen 18u30 en 20u30 of gecodeerd buiten deze uren. Met een analoge decoder « oude generatie », zal hij dezelfde programma’s kunnen decoderen.

De adverteerder liet gelden dat hij geen analoge abonnementen meer aan nieuwe abonnees verkoopt (de hertzanalogie moet tegen 2012 verdwijnen ingevolge een Europese Richtlijn) . Hij maakt derhalve exclusief reclame voor numerieke abonnementen van zijn programma’s waaronder BePremium (die de zender Be1 bevat waarnaar de klager verwijst). Deze programma’s zijn, zoals hij in zijn radiocampagnes vermeldt, enkel verkrijgbaar met een abonnement op de kabeltelevisie.

Jurybeslissing

Vooreerst, heeft de Jury vastgesteld dat deze reclame niet stelt dat BeTV exclusief via de kabel verkrijgbaar is, maar dat BeTV « en exclusivité » verkrijgbaar is op de kabel, wat verschillend is.

Anderzijds, heeft de Jury er nota van genomen dat BeTV beschikt over een analoge hertzzender voor een “beperkt” deel van zijn programma’s (te weten Be1) en dat het mogelijk is op deze wijze de niet-gecodeerde uitzendingen van Be1 te ontvangen, ongecodeerd van 18u30 tot 20u30, ofwel met een gecodeerd signaal buiten deze uren. Met een decoder “oude generatie”, is het mogelijk dezelfde uitzendingen te decoderen.

De Jury heeft er ook nota van genomen dat BeTV vandaag geen analoge abonnementen meer verkoopt aan nieuwe abonnees (de hertzanalogie moet tegen 2012 verdwijnen ingevolge een Europese Richtlijn) . BeTV maakt derhalve exclusief reclame voor numerieke abonnementen van zijn programma’s waaronder BePremium (die de zender Be1 bevat waarnaar de klager verwijst). Deze programma’s zijn alleen verkrijgbaar ter aanvulling van een abonnement op de kabeltelevisie.

Bijgevolg heeft de Jury gemeend dat deze reclame niet bedriegelijk is en de consument niet misleidt.

Bij gebrek aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BE TV
Product/Dienst: BeTV
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  11/06/2008